Kąciki

Wyświetlono 5 razy
SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ ZA I SEMESTR
GRUPA WIEKOWA: 6 latki
ROK SZKOLNY: 2019/2020
NAUCZYCIELKI: mgr Agnieszka Springer, mgr Magdalena Bąk
WOŹNA: Beata Kiełbasa
 
Liczba dzieci

Dziewczynki


8


Chłopcy
Wyświetlono 4 razy
PODSUMOWANIE PRACY W GRUPIE „Jagódek” za I półrocze roku szkolnego 2019/2020
 
 Mocne i słabe strony grupy w kontekście obserwacji wstępnej
 

Mocne strony grupy


Słabe strony grupy
Wyświetlono 8 razy
Szeregowanie jako wykrywanie różnic między przedmiotami wg Marii Kielar – Turskiej
 
Wyświetlono 337 razy
Klasyfikacja to czynność umysłowa, polegająca na tworzeniu grup przez łączenie obiektów posiadających pewne cechy wspólne. Uważana jest za podstawową umiejętność poznawczą, regulującą człowiecze funkcjonowanie w świecie. Jak rozwija się u małych dzieci?
Wyświetlono 81 razy
Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne. Skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od rodziców.
Wyświetlono 73 razy
Temat bajkoterapii jest szeroko omawiany obecnie w literaturze dla dzieci. Zmienia się bowiem sposób postrzegania dzieci przez dorosłych, uświadamiając im że mały człowiek w znacznie większym stopniu boi się pewnych sytuacji. Przyjrzyjmy się punktowi widzenia Marii Molnickiej.
Wyświetlono 48 razy
Rozpoczynając edukację przedszkolną dziecko doświadcza trudnego procesu jakim jest adaptacja przedszkolna. Wymaga to wiele pracy od rodziców, którzy chcą by dziecko jak najmniej boleśnie przeszło przez ten okres jak i od nauczyciela.
Wyświetlono 77 razy
Ćwiczenia rodzica z dzieckiem w domu to dobry pomysł. Proponujemy przykłady ćwiczeń kształtujących rozwój sprawności percepcyjo–motorycznych oraz wzmacniających sferę motywacyjną. Przeznaczone są one dla dzieci 5-6–letnich.