Misja i wizja

Naszym celem jest wszechstronny rozwój dziecka, dlatego też od września 2001 roku poszerzyliśmy zakres naszej oferty – jako jedyni w Zielonej Górze za zgodą Rady Miejskiej i Zarządu Miasta wprowadziliśmy oddział dla dzieci z odmiennym żywieniem (alergie pokarmowe). W tym celu zatrudniony został dietetyk czuwający nad prawidłowym żywieniem dzieci i zmodyfikowano w miarę możliwości kuchnię. W razie potrzeby ułatwiamy na życzenie rodziców kontakt z lekarzem alergologiem w formie wybranej przez w/w.

Motto: „Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć o tym jak żyć, co robić i jak postępować nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej szkole średniej ale w piaskownicy. Tam się nauczyłem, że trzeba dzielić się wszystkim, nie bić ludzi, odkładać rzeczy na miejsce, sprzątać po sobie nie brać rzeczy które nie są moje, myć ręce po jedzeniu, uczyć się myśleć, rysować, malować, śpiewać, tańczyć i bawić się po trochu każdego dnia, uważać na samochody, nie oddalać się, i pamiętać najważniejsze słowo – POPATRZ” R. Fulghum

MISJA:

Dziecko przede wszystkim.

Jesteśmy po to by je wspierać w każdej sferze rozwoju oraz przygotować do życia teraz i w przyszłości.

Nasz wychowanek opuszczający przedszkole potrafi:

  1. Funkcjonować w różnych rolach społecznych
  2. Samodzielnie rozwiązywać problemy w oparciu o posiadana wiedzę, umiejętności i twórcze działanie.
  3. Sprostać trudom i wyzwaniom "szkolnego", a potem dorosłego życia.

Cele strategiczne pracy przedszkola na lata 2023-27:

  1. Priorytet 1. Budowanie postawy prozdrowotnej i warunków bezpiecznego trybu życia poprzez integrację działań przedszkola, rodziny i społeczności lokalnej.

    Priorytet 2. Edukacja regionalna jako element budowania tożsamości i przynależności narodowej oraz wychowania patriotycznego.

    Priorytet 3. Tworzenie warunków do rozwoju wielokierunkowej aktywności twórczej u dzieci.

    Priorytet 4. Stwarzanie warunków i podejmowanie działań w celu coraz lepszego przygotowania dzieci do dalszego etapu edukacji.