Misja i wizja

Naszym celem jest wszechstronny rozwój dziecka, dlatego też od września 2001 roku poszerzyliśmy zakres naszej oferty – jako jedyni w Zielonej Górze za zgodą Rady Miejskiej i Zarządu Miasta wprowadziliśmy oddział dla dzieci z odmiennym żywieniem (alergie pokarmowe). W tym celu zatrudniony został dietetyk czuwający nad prawidłowym żywieniem dzieci i zmodyfikowano w miarę możliwości kuchnię. W razie potrzeby ułatwiamy na życzenie rodziców kontakt z lekarzem alergologiem w formie wybranej przez w/w. Od roku 2004 współpracujemy z przychodnią „Aldemed”.

WIZJA: Jesteśmy przedszkolem bezpiecznym, przyjaznym dla dzieci i rodziców oraz nauczycieli. Wspólnie pracujemy nad rozwijaniem możliwości tkwiących w dzieciach tak, by w przyszłości odpowiedzialnie i pewnie kroczyły dalszą drogą.

MISJA: Jesteśmy przedszkolem bezpiecznym, przyjaznym dzieciom i rodzicom. Wspólnie pracujemy nad likwidowaniem barier zdrowotnych utrudniających dzieciom dostęp do edukacji przedszkolnej tak, by w przyszłości bezpiecznie i pewnie kroczyły dalszą drogą.

Nasz wychowanek opuszczający przedszkole potrafi:

  1. Funkcjonować w różnych rolach społecznych
  2. Samodzielnie rozwiązywać problemy w oparciu o posiadana wiedzę, umiejętności i twórcze działanie.
  3. Sprostać trudom i wyzwaniom "szkolnego", a potem dorosłego życia.

Cele strategiczne pracy przedszkola na lata 2018-23:

  1. Priorytet I. Promocja zdrowia i bezpiecznego trybu życia jako warunek prawidłowego rozwoju dzieci.
  2. Priorytet II. Współpraca z rodzicami w tworzeniu optymalnych warunków  rozwoju dzieci.
  3. Priorytet III.  Edukacja regionalna jako element wychowania patriotycznego.
  4. Priorytet IV. Rozwój   aktywności twórczej  i jej wpływ na  rozwój dzieci zdolnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.