Kadra

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i umiejętności oraz bogatą wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi. Jest to doskonała podstawa do efektywnego funkcjonowania przedszkola. Obecnie w przedszkolu zatrudnionych jest osiem nauczycielek wychowania przedszkolnego, jedna nauczycielka, jako specjalista terapeuta zajęciowy i logopeda (1/2etatu), jeden katecheta (1/22 etatu) oraz nauczyciel języka angielskiego (2/24 etatu). Ponadto w placówce zatrudnieni są pracownicy administracyjno-obsługowi w pełnym wymiarze godzin: intendent, woźne oddziałowe, woźny, pracownicy kuchni, dietetyk a także w niepełnym wymiarze godzin: specjalista BHP.