Zmiany w rekrutacji

Drodzy Rodzice, ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaje przesunięta i rozpocznie się 18 maja 2020 r. Trwają również prace nad przygotowaniem takiego rozwiązania teleinformatycznego, aby  tegoroczny nabór został przeprowadzony wyłącznie w formie elektronicznej. O szczegółach będę informować Państwa na bieżąco na naszej stronie internetowej. W załączeniu przesyłam wstępny harmonogram zawierający nowe terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021. Dyrektor