Osiągnięcia

Każdego roku bierzemy udział w różnych konkursach i przeglądach zarówno ogólnopolskich, jak i międzyprzedszkolnych, a także uczestniczymy w ciekawych projektach godnie reprezentując naszą placówkę.