Rozkład dnia

Dla oddziałów dzieci 3-4-letnich

Dla oddziałów dzieci 5-6-letnich

6:30 - 8:30
Schodzenie się dzieci do przedszkola – działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu realizowane indywidualnie, zespołowo i z całą grupą, swobodne i kierowane. Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania. Schodzenie się dzieci do przedszkola – działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu realizowane indywidualnie, zespołowo i z całą grupą, swobodne i kierowane. Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8:30 - 09:00 - śniadanie  
9.00 – 11.00  
Realizacja działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z zadań przedszkola, prowadzonych z całą grupą, zespołowo i indywidualnie. Zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci. Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do II śniadania. Realizacja działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z zadań przedszkola, prowadzonych z całą grupą, zespołowo i indywidualnie. Zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci. Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do II śniadania.
11.00 – 11.20 - drugie śniadanie  
11.20 – 11.40 11.20 – 13.15
Działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb. Czynności samoobsługowe i higieniczne – przygotowanie do odpoczynku.

Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu realizowane indywidualnie, zespołowo i z całą grupą, swobodne i kierowane – przeplatane odpoczynkiem. Zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci. Zajęcia z religii dla dzieci 6-letnich.

11.40 – 13.00 13.15 – 13.30
Odpoczynek dzieci Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.
13.00 – 13.30  
Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.  
13.30 – 14.00 - obiad  
14.00 – 14.45  
Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu realizowane indywidualnie, zespołowo i z całą grupą, swobodne i kierowane. Zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci. Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu realizowane indywidualnie, zespołowo i z całą grupą, swobodne i kierowane. Zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci.
14.45 – 14.55 - podwieczorek  
14.55 – 16.30  
Rozchodzenie się dzieci z przedszkola - działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu realizowane indywidualnie i zespołowo, swobodne i kierowane. Zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci. Rozchodzenie się dzieci z przedszkola - działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu realizowane indywidualnie i zespołowo, swobodne i kierowane. Zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci.