Nasza praca

Placówka jest czterooddziałowa, przebywają w niej dzieci od 3-7 lat. W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i jedna woźna oddziałowa. W celu zapewnienia efektywnej pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu przestrzega się zasady ciągłości cyklu edukacyjnego. Każda grupa ma swoją nazwę, wybieraną wspólnie z wychowawcą na początku procesu wychowawczego, dostosowany do tego tzw. „strój grupowy” oraz rekwizyty i ozdoby związane tematycznie z jej nazwą. Kadra pedagogiczna to dobrze działający, zgrany zespół osób, z dużym doświadczeniem, sukcesywnie zwiększających swoje kwalifikacje. Wśród nich pięcioro to nauczyciele dyplomowani, posiadający dodatkowe, liczne kwalifikacje uzupełniane w trakcie pracy. Ponadto zatrudnionych jest trzech nauczycieli mianowanych i jeden nauczyciel kontraktowy (wszyscy w trakcie awansu zawodowego). Nauczycielki cechuje twórcza i otwarta postawa wobec dzieci i ich rodziców, co niewątpliwie ma decydujący wpływ na osiągane przez nas sukcesy i pozytywne nastawienie do otoczenia, przejawiane przez nasze przedszkolaki.

Nasza placówka istnieje już 50 lat, ma zatem wieloletnie tradycje związane ze swoją działalnością. Wiele z nich nawiązuje do tradycji ludowych, regionalnych i patriotycznych, inne zaś wiążą się ze współpracą z innymi instytucjami. Większość z nich na stałe zapisała się w naszym kalendarzu uroczystości i akcji przedszkolnych.