Historia

Miejskie Przedszkole nr 7 im. Jana Brzechwy powstało w 1965 r. na ul. Moniuszki 33 w Zielonej Górze jako 2 oddziałowa placówka pod kierownictwem Pani Janiny Szury, która prowadziła placówkę do 1985r. Ważną datą w historii przedszkola jest kwiecień 1968r. kiedy to w czynie społecznym przy pomocy zakładów patronackich Betony i zakładu opiekuńczego GS w Zawadzie wybudowano basen na placu przedszkolnym. W latach 1973-1975 rozbudowano budynek główny powiększając go o trzeci oddział i salę gimnastyczną. Podczas uroczystości z okazji 10-lecia działalności, nadano placówce patronat Jana Brzechwy, którym posługujemy się do dziś. W 1981r. dla potrzeb przedszkola zaadoptowano budynek filii i od tego czasu przedszkole funkcjonowało jako placówka 6-oddziałowa. W 1985r. dyrektorem placówki została Pani Maria Grabowska. Sześćoddziałówprzedszkola mieściło się nadal w dwóch budynkach i było przedszkolem ćwiczeń dla studentów WSP. W 1997r. miało dojść do rozbudowy budynku głównego lecz niestety plany nie doszły do skutku, a placówka została przeniesiona do budynku filii jako 4-oddziałowa i działała w tej formie przez następne 3 lata. W 1999r. dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 7, liczącego wówczas 3 oddziały została Pani Teresa Kandulska i pełni tę funkcję po dzień dzisiejszy. Wraz z objęciem funkcji kierowniczej wprowadziła ona do koncepcji pracy oddział dla dzieci z alergiami pokarmowymi. Brak możliwości rozbudowy i niezbyt dobry stan techniczny budynku filii spowodował serię remontów, w wyniku których wymienione zostały instalacje, wyremontowano łazienki, a ze środków Rady Rodziców przebudowano hol przedszkola. Ale były też i gorsze dni – w lutym 2003 roku placówka została wytypowana do likwidacji. Dzięki zdecydowanemu stanowisku rodziców, merytorycznym argumentom i pomocy niektórych członków rady miasta udało się uniknąć zamknięcia przedszkola. Od tego momentu przedszkole działało jeszcze prężniej co przełożyło się na dobrą opinię w środowisku i duże zainteresowanie placówką. Dzięki dotacjom z miasta udało się wymienić dach, okna, dokonać remontu kuchni, zmodernizowano plac zabaw i wykonano nowe bezpieczne ogrodzenie. Obiekt został objęty monitoringiem. Ponadto wiele wysiłku zostało włożone w przygotowanie personelu (nauczyciele i personel techniczny) do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom z alergiami pokarmowymi. Poza gruntownym remontem zaplecza kuchennego zatrudniono dodatkowe panie do pracy w kuchni – pomoc kuchenną i dietetyka a cały personel sukcesywnie uczestniczy w szkoleniach z zakresu opieki nad dziećmi z alergiami. Placówka wciąż dostosowuje się do istniejących warunków – w momencie wyżu demograficznego w 2008 roku poszerzono ofertę przedszkola o 4 oddział i tak jest do dziś. Sale systematycznie wyposażane są w nowe meble, sprzęt elektroniczny, pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci. Ponadto wymieniono podłogi w całym budynku, wyremontowano pokój dydaktyczny i nauczycielski a plac zabaw jest sukcesywnie doposażony o nowe zabawki i urządzenia. Wielkim atutem placówki byli i są pracownicy przedszkola. Przy ich pomocy i zaangażowaniu program żywienia dzieci z alergią pokarmową realizowany jest w sposób bezpieczny, systemowy i zapewniający dobrą współpracę z rodzicami dzieci. Dzięki nim „siódemka jest zawsze ok”. W roku 2010 szczęśliwie i uroczyście z władzami miasta oraz zaproszonymi gośćmi obchodzono 45-lecie działalności Przedszkola Miejskiego nr 7 w Zielonej Górze zaś pięć lat później – jubileusz 50-lecia pracy przedszkola. Obydwa wydarzenia zorganizowane zostały w sposób brawurowy i profesjonalny, czego potwierdzeniem były opinie zebrane zarówno od rodziców, jak i zaproszonych gości z zewnątrz.