W zdrowym ciele, zdrowy duch

Wiek przedszkolny to ważny etap w kształtowaniu prozdrowotnych zachowań człowieka. Zdrowie to nie tylko brak choroby czy kalectwa, ale przede wszystkim dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem jego prawidłowego rozwoju. Dobry stan zdrowia dziecka ułatwia zabawę i naukę.

Edukacja zdrowotna to nie tylko przekazywanie wiedzy o tym co jest korzystne lub szkodliwie dla zdrowia, ale przede wszystkim wyposażenie dziecka w odpowiednie umiejętności i nawyki prozdrowotne, dlatego edukację zdrowotną należy rozpocząć jak najwcześniej. Wszystkie działania podejmowane w przedszkolu powinny by wspierane przez rodzinę dziecka. Wiek przedszkolny to najlepszy czas dla dziecka by rozpocząć i wdrążać systematycznie podstawy wychowania zdrowotnego.

Realizacja programu „W zdrowym ciele – zdrowy duch” będzie przebiegała w trzech cyklicznych tygodniowych blokach oraz podczas codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi w poszczególnych grupach wiekowych.  

Treści programowe zostały uporządkowane w 3 grup tematycznych

  1. Odżywiamy się smacznie i zdrowo
  2. Dbamy o higienę i zmysły
  3. Ruch to zdrowie

Cele ogólne programu

  • kształtowanie postaw prozdrowotnych
  • nabywanie przyzwyczajeń i nawyków zdrowego stylu życia
  • podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie
  • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
  • kształtowanie nawyków higienicznych
  • dostrzeganie związku między chorobą a leczeniem