Cała Polska czyta dzieciom

Cała Polska czyta dzieciom – kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (do roku 2005 działającą jako: Fundacja „ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego”), mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Poprzez nadawanie spotów reklamowych w mediach i inne działania promocyjne, edukacyjne i organizacyjne, Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie! – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

W naszym przedszkolu akcją CPCD przebiega w sposób planowy i systematyczny.Od kilkunastu lat należymy do Klubu Czytających Przedszkoli.  Nauczycielki codziennie czytają dzieciom pozycje z zakresu literatury dziecięcej, uwzględniając w wybieranych tytułach zarówno wiek, jak i zainteresowania dzieci. Ponadto:

1. W przedszkolu zapraszamy gości z zewnątrz - rodziców, rodzeństwo, byłych absolwentów, inne osoby, chcąc rozwijać u przedszkolaków zainteresowania czytelnicze

2. Prowadzimy Księgę Gości - która stanowi wspaniałą pamiątkę tego, co przedszkolaki lubią słuchać najbardziej

3. W sposób uroczysty obchodzimy Światowego Dzień Pluszowego Niedźwiadka – projekt dla całego przedszkola

4. Zachęcamy rodziców do codziennego czytania dzieciom w domu

5. Promujemy Złotą listę książek propagowanych przez Fundację

6. Prowadzimy małą przedszkolną biblioteczkę - angażując rodziców w akcję Książka za książkę

7. Cyklicznie uczęszczamy w lekcjach bibliotecznych

8. Na bieżąco wyposażamy biblioteczki dla dzieci oraz uzupełniamy własne zestawy literatury dla dzieci o pozycje mądre i wartościowe

9. Poznajemy życie i twórczość naszego patrona - Jana Brzechwy - także poprzez cykl zajęć dla całego przedszkola

10. Rozwijamy kreatywność słowno - recytatorską poprzez udział dzieci najzdolniejszych w zajęciach koła recytatorskiego

 

Jeśli masz czas - nie bój się! przyjdź i poczytaj nam książkę - to wspaniała przygoda zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych