Zestaw programów

Załącznik nr 1

 

Zestaw programów wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Zielonej Górze na rok szkolny 2021/22

Lp.

Tytuł programu

Autor / Koordynator

Nr dopuszczenia

1

Program edukacji przedszkolnej

Elżbieta Kordos

MP7/01/2021/22

2

Program własny Dookoła świata

Emilia Gałecka

Koordynator: Agnieszka Springer

MP7/04/2021/22

4

Program własny Zielona Góra – moje miasto

Magdalena Kołodziejczak

MP7/05/2021/22

5

Program własny kółka przyrodniczego Strażnicy przyrody

Magdalena Kołodziejczak

MP7/08/2021/22

6

Program własny kółka czytelniczego

Magdalena Bąk

MP7/09/2021/22

7

Program własny kółka plastycznego Plastuś

Dorota Łuczka

MP7/10/2021/22

8

Program własny kółka muzycznego Nutka

Patrycja Popławska

Agnieszka Springer

MP7/03/2021/22

10.

Program ogólnopolski Czyste powietrze wokół nas

Koordynator  Dorota Łuczka

MP7/02/2021/22

11

Program ogólnopolski Cała Polska Czyta Dzieciom

Koordynator Magdalena Kołodziejczak

MP7/06/2021/22

12

Program własny W zdrowym ciele zdrowy duch

Koordynator Dorota Łuczka

MP7/11/2021/22

13

Ogólnopolski program Mistrzowie kodowania w wersji Kodowanie na dywanie

Koordynator Katarzyna Łabęcka

MP7/07/2021/22

14

Program własny edukacji patriotycznej Świadomy przedszkolak

Magdalena Bąk

MP7/12/2021/22

15.

Program własny kółka matematycznego

Aneta Herkt

MP7/13/2021/22

16

Program własny kółka zabaw polisensorycznych

Katarzyna Łabęcka

MP7/14/2021/22