Zestaw programów

Załącznik nr 1

 

Zestaw programów wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Zielonej Górze na rok szkolny 2020/21

Lp.

Tytuł programu

Autor / Koordynator

Nr dopuszczenia

1

Program edukacji przedszkolnej

Elżbieta Kordos

MP7/01/2020/21

2

Program własny Dookoła świata

Emilia Gałecka

Koordynator: Agnieszka Springer

MP7/04/2020/21

4

Program własny Zielona Góra – moje miasto

Magdalena Kołodziejczak

MP7/05/2020/21

5

Program własny kółka przyrodniczego Strażnicy przyrody

Magdalena Kołodziejczak, Aneta Herkt

MP7/08/2020/21

6

Program własny kółka czytelniczego

Magdalena Bąk

 

MP7/09/2020/21

7

Program własny kółka plastycznego Plastuś

Dorota Łuczka

 

MP7/10/2020/21

8

Program własny kółka muzycznego Nutka

Patrycja Chmielewska

Agnieszka Springer

MP7/03/2020/21

10.

Program ogólnopolski Czyste powietrze wokół nas

Koordynator  Dorota Łuczka

MP7/02/2020/21

11

Program ogólnopolski Cała Polska Czyta Dzieciom

Koordynator Magdalena Kołodziejczak

MP7/06/2020/21

12

Program własny W zdrowym ciele zdrowy duch

Koordynator Dorota Łuczka

MP7/11/2020/21

13

Ogólnopolski program Mistrzowie kodowania w wersji Kodowanie na dywanie

Koordynator Joanna Grzywacz

MP7/07/2020/21

14

Program własny edukacji patriotycznej Świadomy przedszkolak

Magdalena Bąk

MP7/12/2020/21

15.

Program własny kółka matematycznego

Aneta Herkt

MP7/13/2020/21

16

Program własny kółka badawczego

Joanna Grzywacz

MP7/14/2020/21

17

Ogólnopolski program Superwiewiórka

Koordynator Aneta Herkt

MP7/15/2020/21