Zestaw programów

Załącznik nr 1

 

Zestaw programów wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Zielonej Górze na rok szkolny 2022/23

Lp.

Tytuł programu

Autor / Koordynator

Nr dopuszczenia

1

Program edukacji przedszkolnej

Elżbieta Kordos

MP7/01/2022/23

2

Program własny Dookoła świata

Emilia Gałecka

Koordynator: Agnieszka Springer

MP7/04/2022/23

4

Program własny Zielona Góra – moje miasto

Magdalena Kołodziejczak

MP7/05/2022/23

5

Program własny kółka przyrodniczego Strażnicy przyrody

Magdalena Kołodziejczak

MP7/08/2022/23

6

Program własny kółka czytelniczego

Magdalena Bąk

MP7/09/2022/23

7

Program własny kółka plastycznego Plastuś

Dorota Łuczka

MP7/10/2022/23

8

Program własny kółka muzycznego Nutka

Patrycja Popławska

 

MP7/03/2022/23

10.

Program ogólnopolski Czyste powietrze wokół nas

Koordynator  Dorota Łuczka

MP7/02/2022/23

11

Program ogólnopolski Cała Polska Czyta Dzieciom

Koordynator Magdalena Kołodziejczak

MP7/06/2022/23

12

Program własny W zdrowym ciele zdrowy duch

 Dorota Łuczka

MP7/11/2022/23

13

Ogólnopolski program Mistrzowie kodowania w wersji Kodowanie na dywanie

Koordynator Katarzyna Łabęcka

MP7/07/2022/23

14

Program własny edukacji patriotycznej Świadomy przedszkolak

Magdalena Bąk

MP7/12/2022/23

15.

Program własny kółka matematycznego

Aneta Herkt

MP7/13/2022/23

16

Program własny kółka zabaw polisensorycznych

Katarzyna Łabęcka

MP7/14/2022/23

17

Program własny Od złości do radości 

Katarzyna Łabęcka

MP7/15/2022/23