Zestaw programów

Załącznik nr 1

 

Do Uchwały Nr 5/2019/20

Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 7 w Zielonej Górze

z dnia 22 sierpnia 2019r.

w sprawie opinii dotyczącej realizacji programów

 

Zestaw programów wychowania przedszkolnego

w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Zielonej Górze

na rok szkolny 2019/20

 

 

Lp.

Tytuł programu

Autor / Koordynator

Nr dopuszczenia

1

Program edukacji przedszkolnej

Elżbieta Kordos

MP7/01/2019/20

2

Program własny Dookoła świata

Emilia Gałecka

MP7/04/2019/20

4

Program własny Zielona Góra – moje miasto

Magdalena Kołodziejczak

MP7/05/2019/20

5

Program własny kółka przyrodniczego Strażnicy przyrody

Magdalena Kołodziejczak       Aneta Herkt

MP7/08/2019/20

6

Program własny kółka teatralnego Bajeczka

Emilia Gałecka Magdalena Bąk

MP7/09/2019/20

7

Program własny kółka plastycznego

Dorota Łuczka

MP7/10/2019/20

8

Program własny kółka muzycznego Nutka

Patrycja Chmielewska

MP7/03/2019/20

10.

Program ogólnopolski Czyste powietrze wokół nas

Koordynator  Dorota Łuczka

MP7/02/2019/20

11

Program ogólnopolski Cała Polska Czyta Dzieciom

Koordynator Magdalena Kołodziejczak

MP7/06/2019/20

12

Program własny W zdrowym ciele zdrowy duch

Dorota Łuczka

MP7/11/2019/20

13

Ogólnopolski program Mistrzowie kodowania w wersji Kodowanie na dywanie

Koordynator Joanna Grzywacz

MP7/07/2019/20

14

Program własny edukacji patriotycznej

Magdalena Bąk

MP7/12/2019/20

15.

Program własny kółka matematycznego

Aneta Herkt

MP7/13/2019/20

16

Program własny kółka badawczego

Joanna Grzywacz

MP7/14/2019/20

17

Strażnicy uśmiechu

Aneta Herkt

MP7/15/2019/20