Kółka

Wyświetlono 16 razy
Dziś na naszym kółku było bardzo naukowo. Próbowaliśmy rozpuszczać różne substancje a następnie formłowaliśmy wnioski z obserwacji. A teraz czeka na nas obserwacja, które z powstałych mikstur podlegają procesowi krystalizacji. Było ciekawie i kolorowo. 
Wyświetlono 9 razy
W nowym roku po spotkaniu rozpoczynającym pracę naszego kółka, wbrew przeciwnościom losu zaczynamy. W małym składzie ale jednak ze zdwojonymi siłami. Na drugich zajęciach wspólnie z naszą maskotką kółka Lisciasem, któremu wspólnie nadaliśmy nazwę rozmawialiśmy o przyrodzie żywej i nieożywionej. Oglądaliśmy też gablotę owadów, porównując różnice gatunkowe i szukając cech wspólnych. 
Wyświetlono 37 razy
Nasi mali odkrywcy dzisiaj założyli hodowlę z kryształów. Dzięki rozpuszczonej w wodzie soli będą obserwować dzień po dniu, czy ich eksperyment się powiódł.
Wyświetlono 20 razy
Na dzisiejszych zajęciach badawczych zrobiliśmy barwną mozaikę wykorzystując do tego mleko, barwniki spożywcze, płyn do naczyń. Przy drugim doświadczeniu wykorzystaliśmy wodę i cukierki skittles tworząc w ten sposób na talerzu cukierkową tęczę. Ostatnie doświadczenie było najciekawsze bowiem dostarczyło dzieciom dużo emocji i wrażeń.
Wyświetlono 23 razy
Zbliżają się Walentynki, dlatego też postanowiłyśmy zrobić Walentynkowe serduszka. Udanych Walentynek!
Wyświetlono 39 razy
Za oknami zima, więc na kółku plastycznym dzieci wykonały zimowy pejzaż farbkami. Ale nam się biało zrobiło.
Wyświetlono 15 razy
Dziś nasi badacze sprawdzali, jakie substancje są rozpuszczalne w wodzie i eksperymentowali z kolorami.
Wyświetlono 28 razy
Dzisiaj nasi plastycy wykonali piękne jesienne drzewo z suchych liści.
Wyświetlono 26 razy
Zabawy matematyczne są bardzo ważne w edukacji przedszkolnej. Dają możliwość eksploracji, działania, wyzwalają chęć poszukiwania. Rozwijanie tych zdolności dzieci należy obecnie do ważnych zadań przedszkola. Ze społecznego punktu widzenia problem rozwijania zdolności logicznego myślenia już od najmłodszych lat jest bardzo ważny, gdyż daje gwarancję lepszych rezultatów w przyszłości.
Wyświetlono 29 razy
Zajęcia z kółka przyrodniczego "Strażnicy przyrody" to doskonała oferta dla małych przyrodników, którzy dbają o ochronę istot żywych - zwierząt i roślin. Zostały one podzielone na 4 bloki, odpowiadające porom roku.
Wyświetlono 31 razy
Założeniem działania kółka zainteresowań „Mali Odkrywcy” prowadzonego przez mgr Joannę Grzywacz jest wzbudzanie w dzieciach ciekawości świata i doświadczanie prostych zjawisk fizycznych i przyrodniczych. Na zajęciach dzieci uczestniczą w prostych eksperymentach i zabawach badawczych. Pod okiem nauczyciela obserwują, poznają i doświadczają zjawisk zachodzących w przyrodzie i z udziałem człowieka.
Wyświetlono 64 razy
Działalność plastyczna dziecka ukazuje sposób postrzegania rzeczywistości, uzewnętrznia myśli i uczucia, które często trudno wyrazić słowami. Kółko plastyczne w naszym przedszkolu w grupach starszych prowadzi pani Dorota Łuczka.