Pierwszy wpis do kółka plastycznego

Rok szkolny
2018-2019
Kółko
Plastyczne

,PRAWDZIWA SZTUKA TO TAKA, KTÓRA POWSTAJE DZIĘKI POTRZEBIE TWORZENIA’’

Albert Einstein

Działalność plastyczna dziecka ukazuje sposób postrzegania rzeczywistości, uzewnętrznia myśli i uczucia, które często trudno wyrazić słowami. Kółko plastyczne w naszym przedszkolu w grupach starszych prowadzi pani Dorota Łuczka. Daje ono możliwość rozwijania zmysłu estetycznego i wyobraźni dziecka, zaspokajania naturalnej potrzeby tworzenia a także poznawania różnorodnych technik plastycznych. Udział w kółku plastycznym gwarantuje doskonałe przygotowanie do uczestnictwa w konkursach plastycznych.