Rada Rodziców

Wpłatę na konto Rady Rodziców w wysokości 160 zł dokonujemy na konto PKO BP SA 21 1020 5402 0000 0102 0151 3027