Rada Rodziców

Wpłatę na konto Rady Rodziców w wysokości 100 zł (3-latki) lub 50 zł (4, 5, 6-latki) dokonujemy na konto PKO BP SA 21 1020 5402 0000 0102 0151 3027