Rozkład tygodnia

Czas zajęć zajęć jest dostosowany do możliwości psychofizycznych dzieci i wynosi odpowiednio:
- Gr. I i II - 1 zajęcie 15 - 20 min,
- Gr. III i Gr IV - 2 zajęcia po 30 min.

Grupy starsze

Dzień tygodnia

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Rodzaj aktywności

Rozwijanie mowy i myślenia

Aktywność plastyczna

Kształtowanie pojęć matematycznych

 

Aktywność  ruchowa

 

Aktywność plastyczna

Rodzaj aktywności

Aktywność ruchowa

Rozwijanie mowy i myślenia

 

Aktywność muzyczno - ruchowa

Rozwijanie mowy i myślenia

Kształtowanie pojęć matematycznych

Rodzaj

aktywności

 

Terapia logopedyczna i zajęciowa

Zajęcia taneczne w ramach ZPWSE

Terapia logopedyczna i zajęciowa

 

Rodzaj

aktywności

Język obcy

 

Zajęcia dodatkowe – zgodnie z planem zajęć dodatkowych

Religia (gr   IV)

Koło badawcze

Kółko recytatorskie

Kółko plastyczne

Kółko muzyczne

Kółko przyrodnicze

Kółko matematyczne

Grupy młodsze

 

Dzień tygodnia

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Rodzaj aktywności

Rozwijanie mowy i myślenia

Zajęcia ruchowe

Aktywność muzyczno – ruchowa

 

Kształtowanie pojęć matematycznych

 

Aktywność plastyczna

Terapia logopedyczna i zajęciowa

Język obcy

 

Terapia logopedyczna i zajęciowa

 

 

Zajęcia taneczne w ramach ZPWSE