Rozkład tygodnia

Czas zajęć zajęć jest dostosowany do możliwości psychofizycznych dzieci i wynosi odpowiednio:
- Gr. I i II - 1 zajęcie 15 - 20 min,
- Gr. III i Gr IV - 2 zajęcia po 30 min.

Grupy starsze

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Rozwijanie mowy i myślenia Aktywność plastyczna Kształtowanie pojęć matematycznych Aktywność plastyczna Aktywność muzyczno - ruchowa
Aktywność ruchowa Rozwijanie mowy i myślenia Aktywność ruchowa Rozwijanie mowy i myślenia Kształtowanie pojęć matematycznych
Kółko muzyczne, język angielski Logopedia Kółko teatralne Kółko plastyczne, Kółko przyrodnicze, Język angielski Program Superwiewiórka, Religia gr. IV

Grupy młodsze

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Rozwijanie mowy i myślenia Zajęcia ruchowe Kształtowanie pojęć matematycznych Aktywność plastyczna Aktywność muzyczno - ruchowa