Od złości do radości

Edukacja emocjonalna pozwala dzieciom lepiej rozumieć emocje swoje i innych, łatwiej komunikować się z otoczeniem a w efekcie budować wartościowe relacje z uwzględnieniem potrzeb własnych i innych ludzi. Program "Od złości do radości" to cykl zajęć, w którym każdy dzień jest poświęcony innej emocji, kompetencji. Wspiera dzieci w pokonywaniu codziennych trudności oraz zachęca do odkrywania swojego potencjału.

Cele programu:

Dziecko

- rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje,

- radzi sobie z ich przeżywaniem,

- szanuje emocje swoje i innych osób,

- przedstawia swoje emocje i uczucia, używając różnych form wyrazu,

- rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne,

- ma świadomość, że emocje odczuwają wszyscy ludzie,

- szuka wsparcia w sytuacjach trudnych,

- wie, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania,

- panuje nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie,

- wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia (empatia),

- dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania,

- dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego.