Pierwszy wpis do kółka przyrodniczego

Kółko
Przyrodnicze

 ,,NATURA ZAWSZE JEST ZDOLNA DAĆ DUŻO TYM, KTÓRZY PRAGNĄ JĄ ZROZUMIEĆ ’’

Zofia Gerlach

Zajęcia z kółka przyrodniczego "Strażnicy przyrody" to doskonała oferta dla małych przyrodników, którzy dbają o ochronę istot żywych - zwierząt i roślin. Zostały one podzielone na 4 bloki, odpowiadające porom roku. Podział ten umożliwia realizację treści w zgodzie z naturalnym cyklem otaczającej dziecko rzeczywistości, co pozwala na dokładne poznanie z autopsji. Zajęcia przyrodnicze kształtują poczucie przynależności do otaczającego świata, umożliwiają podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu, rozwijają zainteresowania przyrodnicze dzieci, umożliwiają projektowanie i przeprowadzenie badań i obserwacji, rozwijają umiejętność spostrzegania oraz wnioskowania. Zajęcia prowadzone są przez mgr Magdalenę Kołodziejczak i mgr Anetę Herkt.