Pierwszy wpis do kółka badawczego

Rok szkolny
2018-2019
Kółko
Badawcze

,,WPATRZ SIĘ GŁEBOKO, GŁĘBOKO W PRZYRODĘ, A WTEDY WSZYSTKO LEPIEJ ZROZUMIESZ’’
Albert Einstein

Założeniem działania kółka zainteresowań „Mali Odkrywcy” prowadzonego przez mgr Joannę Grzywacz jest wzbudzanie w dzieciach ciekawości świata i doświadczanie prostych zjawisk fizycznych i przyrodniczych. Na zajęciach dzieci uczestniczą w prostych eksperymentach i zabawach badawczych. Pod okiem nauczyciela obserwują, poznają i doświadczają zjawisk zachodzących w przyrodzie i z udziałem człowieka. Celem zajęć jest: rozbudzanie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka, rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych, stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzenie prostych doświadczeń. Bo dzieci nie chcą słyszeć o tym, że świat jest ciekawy, ale same chcą się o tym przekonać!