Czerwiec u Jeżyków

Grupa
Jeżyki
Autor
Agnieszka Springer

Czego uczymy się w czerwcu w grupie czterolatków?

 1. Dzień Dziecka
 2. Co w trawie piszczy?
 3. Bezpieczne wakacje
 4. Pożegnanie przedszkola

Wydarzenia w naszej grupie:

 • 01.06. (wtorek) - Dzień Dziecka - w tym dniu przychodzimy ubrani na kolorowo
 • 23.06. (środa) – Pożegnanie Starszaków - w tym dniu wszystkie młodsze grupy przedszkolne będą żegnać dzieci odchodzące do szkoły

Umiejętności dziecka:

 • Słucha tekstów literackich. Uczestniczy w rozmowie na ich temat.
 • Pyta o niezrozumiałe fakty.
 • Dzieli proste wyrazy na sylaby.
 • Porównuje ilustracje i dostrzega różnice między nimi.
 • Rozwiązuje proste zagadki.
 • Układa krótkie opowiadania.
 • Rozwija wyobraźnię.
 • Poznaje różne regiony Polski, miejsca kojarzące się z wakacjami (morze, góry, jeziora).
 • Wie, jakie przedmioty mogą się przydać podczas wakacji.
 • Wie, na czym polega praca strażaka.
 • Zna numer alarmowy 112 i wie, w jakich sytuacjach należy go używać.
 • Zna i rozumie pojęcie długość.
 • Układa kompozycje z figur geometrycznych.
 • Ustala położenie przedmiotów.
 • Orientuje się w przestrzeni. Używa określeń: do przodu, do tyłu, w bok.
 • Tworzy zbiory i przelicza ich elementy.
 • Jest zainteresowane przyrodą. Obserwuje i zbiera jej okazy.
 • Wymienia nazwy niektórych zwierząt żyjących na łące.
 • Rozumie, że należy chronić przyrodę.
 • Wie, na czym polega cykliczność pór roku.
 • Stosuje różne techniki plastyczno-techniczne: maluje, rysuje, wykleja.
 • Uczestniczy w zabawach konstrukcyjnych.
 • Używa chwytu pisarskiego, poprawnie trzyma kredkę.
 • Rozwija percepcję słuchową.
 • Rozróżnia tempo muzyki.
 • Dostosowuje ruch ciała do rytmu muzyki.
 • Zgodnie współpracuje w zespole. Potrafi czekać na swoją kolej.
 • Jest wrażliwe na potrzeby innych.
 • Dostrzega i akceptuje różnice między ludźmi.
 • Zna swoje prawa i szanuje prawa innych dzieci.
 • Wykazuje się refleksem i spostrzegawczością.