Czerwiec u Jagódek

Grupa
Jagódki
Autor
Dorota Łuczka

W tym miesiącu rozmawiamy na następujące tematy:

 • Dzień Dziecka
 • Świat owadów
 • Uroki lata
 • Wakacje tuż – tuż

Kalendarz wydarzeń w grupie:

 • 01.6. (wtorek) – Dzień Dziecka. W tym dniu ubieramy się kolorowo, bo to będzie bardzo wesoły dzień
 • 23.06. (środa) – Pożegnanie Starszaków. W tym dniu wszystkie młodsze grupy przedszkolne będą żegnać dzieci odchodzące do szkoły.

Umiejętności dziecka:

 • rozpoznaje wielkie litery G, H.
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów; dzieli wyrazy na sylaby.
 • słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.
 • opowiada historyjki, zachowując właściwą kolejność zdarzeń.
 • zna kształt liczby 10. wie, co to jest liczba dwucyfrowa.
 • przelicza elementy i porównuje ich liczbę w zbiorach.
 • stosuje liczebniki porządkowe.
 • myśli logicznie (grupuje pasujące do siebie elementy, układa i rozwiązuje zagadki).
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne.
 • określa kierunki w przestrzeni.
 • wypowiada się na bliskie mu tematy.
 • wie, jak wyglądają dzieci żyjące na innych kontynentach.
 • Chętnie obserwuje przyrodę.
 • poznaje świat owadów – wymienia ich nazwy; wie, jak rozwija się motyl.
 • zna następstwo pór roku; zna zjawiska charakterystyczne dla lata.
 • wie, jak zachować się podczas burzy.
 • wie, co to jest tęcza i kiedy powstaje.
 • nazywa różne środki transportu.
 • wskazuje na mapie Polski popularne miejsca wakacyjnego odpoczynku (morze, góry, jeziora).
 • rozumie, że na wakacjach trzeba szczególnie dbać o swoje bezpieczeństwo.
 • wykonuje prace plastyczno-techniczne
 • śpiewa piosenki i muzykuje razem z innymi dziećmi.
 • porusza się zgodnie z rytmem.
 • słucha dźwięków i określa ich źródło.
 • współpracuje i bawi się z innymi dziećmi; odczuwa przynależność do grupy.
 • szanuje emocje i uczucia innych.
 • używa zwrotów grzecznościowych.