Październik u „Jagódek”

Grupa
Jagódki
Autor
Dorota Łuczka

„Ech, pora kolorowa,
błyszcząca, kasztanowa,
październik, październik wesoły”.

W tym miesiącu rozmawiamy na temat:

 • Ja i moja rodzina
 • Bezpieczna droga do przedszkola
 • Witaminki, witaminki – realizacja programu zdrowotnego
 • Jesień w parku i ogrodzie

Podczas realizacji w/w wymienionych tematów będziemy doskonalić następujące
umiejętności:

 • wzmacnia poczucie przynależności do rodziny
 • przejawia szacunek do członków rodziny
 • stosuje zwroty grzecznościowe
 • doskonali orientację w schemacie własnego ciała
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne
 • przelicza obiekty w dostępnym dla siebie zakresie
 • poznaje i stosuje zasady ruchu drogowego
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa
 • uważnie słucha i wypowiada się na określony temat
 • poznaje zasady zdrowego odżywiania się
 • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią
 • śpiewa piosenki
 • rytmicznie porusza się przy muzyce
 • samodzielnie wykonuje prace plastyczne
 • sprząta po skończonej zabawie, pracy

Ważne wydarzenia u Jagódek:

 • 06.10. – Dzień uśmiechu w przedszkolu – ubieramy się kolorowo i wesoło
 • 14.10. – Dzień Nauczyciela – ubieramy się odświętnie
 • 30.10. – Święto Dyni i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego (szczegóły konkursu już niebawem)