Co czeka Pszczółki w październiku

Grupa
Pszczółki
Autor
mgr Magdalena Kołodziejczak

Miesiąc pracy za nami. Za nami pierwsze trudności natury organizacyjnej - nowa sala, nowe wyzwania, więcej czasu na pracę,  powrót po kwarantannie i mnóstwo innych spraw. Dzieci coraz lepiej odnajdują się w nowej sali, coraz chętniej podejmują nowe wyzwania. Zdarzają się wprawdzie trudniejsze chwile, gdy ktoś nie wygra, lub gdy trzeba mazać szlaczki, bo zrobione są niedokładnie :), ale radzimy sobie coraz lepiej. Wiele wysiłku wkładamy w pracę nad doskonaleniem słuchu fonemowego (przypominamy nasze warsztaty z rodzicami, kiedy to w grupach dzieliliśmy wyrazy na fonemy, morfemy, głoski i sylaby - a pamiętacie Państwo, że to wcale nie było łatwe), podejmując pierwsze próby czytania. Jesteśmy też w trakcie diagnozy umiejętności dzieci, o wynikach której poinformujemy Was podczas zebrania. Od października ruszają zajęcia z religii zgodnie z Państwa oświadczeniami. Rozważamy też opcję rozpoczęcia od listopada zajęć rytmicznych - oczywiście za Państwa zgodą. Drobnymi kroczkami przymierzamy się do wykonywania zadań w zeszytach, w związku z tym prosimy o uzupełnienie wyprawek dzieci (i dostarczenie książki od religii tym, którzy jeszcze tego nie zrobili). Oczywiście czekamy na maile, uwagi, pytania. Utrudniony kontakt z Państwem doskwiera nam również, dlatego chętnie odpowiemy na wszystkie wiadomości. Z jesiennym pozdrowieniem MK, AH

Poza tym w październiku mówimy o:

1. Ja i moja rodzina

2. Bezpieczna droga do przedszkola

3. Tydzień z programem W zdrowym ciele zdrowy duch

4. Jesień w parku i ogrodzie.

Poznamy też piosenkę Owocowy rap, którą będziemy śpiewać na różne sposoby, dowolnie ją modyfikując.

Owocowy rap

1. Gruszka, malina, śliwka, brzoskwinia

tak ta piosenka się zaczyna

morela, kiwi i jabłka dwa

zaśpiewaj z nami jesienny rap.

 

Ref. Owocowy rap smaczny i zdrowy

owocowy rap śpiewam i gram

owocowy rap doda urody

owocowy rap jesienny rap.

 

Ważne daty:

7. października - Dzień uśmiechu - w tym dniu przychodzimy ubrani w zabawne stroje i fryzury

14. października - Dzień Edukacji Narodowej - przychodzimy na galowo

21. października - Dzień bez skarpetek - w tym dniu będziemy mieli mnóstwo zabaw sensorycznych (w tym malowanie stopami:)

Będziemy też doskonalić następujące umiejętności:

Dziecko:

 • Interesuje się zmianami zachodzącymi w przyrodzie wraz ze zmiana pory roku
 • Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, opowiada o ilustracji
 • Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi
 • Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie
 • Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory
 • Rozwiązuje zagadki
 • Posługuje się pojęciami: rodzice, dom rodzinny, rodzeństwo
 • Uczy się odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów
 • Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności
 • Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy
 • Uważnie słucha podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słucha podczas czytanych tekstów, wdraża się do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem oraz terminami: długi, krótki, dłuższy, krótszy
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, plastycznych, twórczych, konstrukcyjnych
 • Wykonuje prace plastyczne, ćwiczy sprawność manualną
 • Uczy się piosenek, porusza się przy muzyce, muzykuje z użyciem instrumentów
 • Słucha muzyki poważnej, poznaje muzykę F. Chopina
 • Okazuje szacunek do czyjejś własności
 • Zna literę: o, O, a, A, e, E, i, I  drukowaną i pisaną
 • Rozwija umiejętność dodawania i odejmowania w sytuacjach  codziennych, zapoznaje się z pieniędzmi
 • Określa miejsce wskazanych głosek w słowach
 • Próbuje odczytywać krótkie wyrazy
 • Rozpoznaje cyfry: 1, 2
 • Porównuje i nazywa wielkość przedmiotów określeniami: mały, mniejszy, najmniejszy
 • Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania
 • Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr
 • Stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek, doskonali sprawność manualną (wycina, skleja)
 • Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji