Wrzesień u Jeżyków

Grupa
Jeżyki
Autor
Patrycja Chmielewska

Witamy Jeżyki w nowym roku już jako młodsze średniaki :)

W tym miesiącu rozmawiamy o: 

1. Wesołe przedszkole

2. Zielona Góra - moje miasto

3. Razem jest wesoło

4. To ja

5. Kosz Pani Jesieni

 

Wydarzenia:

15.09  - Dzień Kropki

20.09 - Dzień Przedszkolaka

28.09 - Dzień Jabłka

30.09 - Dzień Chłopaka

 

Piosenka Idzie lasem Pani Jesień :

Już lato odeszło i kwiaty przekwitły
A jeszcze coś w słońcu się mieni
To w polu i w lesie czerwienia się spójrzcie
Korale, korale jesieni

Ref.: Idzie lasem pani jesień
Jarzębinę w koszu niesie
Daj korali nam troszeczkę
Nawleczemy na niteczkę

Włożymy korale, korale czerwone
I biegać będziemy po lesie
Będziemy śpiewali piosenkę jesienną
Niech echo daleko ją niesie

Ref.: Idzie lasem pani jesień
Jarzębinę w koszu niesie
Daj korali nam troszeczkę
Nawleczemy na niteczkę

 

Umiejętności dziecka 4-letniego w miesiącu wrześniu:

 • Nawiązuje kontakty z rówieśnikami
 • Odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej
 • Współpracuje w zespole
 • Stosuje zwroty grzecznościowe
 • Nabywa poczucia własnej wartości
 • Zna pomieszczenia w przedszkolu
 • Posługuje się określeniami położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Orientuje się na kartce papieru
 • Klasyfikuje przedmioty według ustalonych zasad
 • Przelicza elementy i podaje ich poprawną liczbę
 • Porównuje liczbę elementów, stosuje określenia: tyle samo, więcej, mniej
 • Rozpoznaje figury geometryczne i je nazywa
 • Rozróżnia prawą i lewą stronę
 • Łączy przyczynę ze skutkiem
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Wykonuje tematyczne prace plastyczne
 • Rozwija sprawność manualną
 • Doskonali sprawność narządów artykulacyjnych
 • Rozpoznaje dźwięki z otoczenia i wskazuje ich źródło
 • Bawi się przy muzyce
 • Reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki dźwięku
 • Samodzielnie wykonuje proste doświadczenia
 • Rozwija spostrzegawczość
 • Obserwuje przyrodę
 • Rozpoznaje niektóre gatunki ptaków
 • Rozpoznaje niektóre warzywa i owoce
 • Przygotowuje w grupie sałatkę owocową
 • Rozumie znaczenie określenia pora roku
 • Zna nazwy czterech pór roku
 • Wykazuje spontaniczną aktywność ruchową