Czerwiec u Żabek

Grupa
Żabki
Autor
Patrycja Popławska

Witajcie Żabki w miesiącu, w którym zawita do nas lato, a będziemy rozmawiali o:

 1. Dzieci świata
 2. W zoo
 3. Jedziemy na wakacje
 4. Witamy lato

W tym miesiącu czeka nas:

 1. 06.06 (czwartek) – wycieczka do Wioski Indiańskiej z okazji Dnia Dziecka
 2. 14.06 (piątek) – koncert muzyczny
 3. 19.06 (środa) – uroczystość Zakończenia Starszaków – stroje odświętne
 4. 25.06 (wtorek) godz. 16.30 – zebranie z rodzicami

 

Umiejętności dziecka 3-letniego, nad którymi pracujemy w czerwcu

 • Poszerza wiedzę o dzieciach żyjących w innych częściach świata, szanuje ich odmienność
 • Wie, że wszystkie dzieci mają takie same prawa i potrzeby
 • Wyjaśnia znaczenie pojęć koleżeństwo i przyjaźń, przejawia oznaki życzliwości wobec kolegów i koleżanek
 • Rozwija umiejętność swobodnego i poprawnego wypowiadania się na forum grupy
 • Wskazuje elementy humorystyczne w utworze literackim
 • Dzieli wyrazy na sylaby z jednoczesnym ich wyklaskiwaniem
 • Ćwiczy percepcję wzrokową – m.in. rozpoznaje obiekty na obrazkach na podstawie fragmentów, rozwiązuje zagadki rysunkowe, dostrzega charakterystyczne cechy obrazków
 • Układa puzzle oraz proste sudoku
 • Nazywa wybrane zwierzęta egzotyczne, opisuje ich wygląd i zwyczaje, naśladuje ich odgłosy i sposób poruszania się
 • Rozumie rolę ogrodu zoologicznego, określa zasady obowiązujące osoby zwiedzające zoo
 • Wyjaśnia znaczenie pojęcia podróże
 • Rozpoznaje środki transportu oraz drogi, po których się przemieszczają
 • Opisuje różne miejsca wakacyjnego wypoczynku
 • Określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wakacyjnych podróży
 • Wskazuje charakterystyczne cechy lata, podaje skojarzenia do wyrazu lato
 • Nazywa i opisuje owoce, które dojrzewają latem
 • Dostrzega, odwzorowuje i kontynuuje rytmy
 • Liczy w zakresie do 5
 • Rozwiązuje proste zadania matematyczne z wykorzystaniem liczmanów
 • Projektuje układ elementów na planszy
 • Rysując postać, pamięta o częściach ciała (głowa, włosy, oczy, nos, tułów, ręce, nogi)
 • Wykonuje pracę plastyczną nową techniką: maluje farbą na folii
 • Śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
 • Rozwija poczucie rytmu, a także wrażliwość i pamięć słuchową
 • Wypowiada się na temat swoich preferencji muzycznych
 • Rozwija wrażliwość zmysłową – m.in. kojarzy zapach z jego źródłem, rozpoznaje przedmioty poprzez dotyk
 • Prawidłowo przyjmuje postawę siedzącą w siadzie skrzyżnym
 • Ćwiczy motorykę całego ciała, poprawnie wykonuje różne formy ruchu

 

Piosenka „Jadą dzieci” (muz. A. Widlarz, sł. A. Kierkosz)

 

 1. Jadą, jadą chłopcy,

          tralalala bum!

          Śmieją im się oczy,

          tralalala bum!

 

Ref:     Przyjechali na wakacje,

            powitali dziadka, babcię.

            tralalala, lala bum!

            tralalala, lala bum!

 

 1. Jadą też dziewczynki,

          tralalala bum!

          Dumne mają minki,

          tralalala bum!