Czerwiec w grupie Krasnoludków

Grupa
Krasnoludki
Autor
Dorota Łuczka

Czego uczymy się w czerwcu w grupie czterolatków?

 

Tydzień 1: Dzieci świata

Tydzień 2: W zoo

Tydzień 3: Jedziemy na wakacje

Tydzień 4: Witamy lato

 

Ważne wydarzenia:

06.06. godz.9.00 – wycieczka z okazji Dnia Dziecka do Wioski Indiańskiej w Ostaszowie. W tym dniu śniadanie jemy o 8.00 – szczegóły w mailu

14.06. – udział w koncercie muzycznym w ramach spotkań z muzyką

19.06. – uroczystość Pożegnania Starszaków

 

Umiejętności dziecka:

 • Słucha z uwagą różnych tekstów, stara się wyciągać z nich wnioski
 • Udziela odpowiedzi na pytania i bierze udział w rozmowie na forum grupy, pokonuje nieśmiałość podczas wypowiedzi na forum grupy
 • Zadaje sensowne pytania
 • Wie, że książka pomaga się nie nudzić i jest źródłem wiedzy
 • Uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Podczas zabawy przestrzega zasad współdziałania w grupie
 • Stara się dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów z grupy
 • Stara się dbać o dobrą atmosferę w grupie
 • Używa zwrotów grzecznościowych
 • Nie zraża się porażką
 • Doskonali sprawność manualną – rysuje, wycina, klei, lepi, maluje
 • Przelicza elementy w zakresie 5
 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Próbuje nazywać figury geometryczne
 • Buduje rytmy i je odtwarza lub uzupełnia
 • Klasyfikuje i segreguje elementy
 • Stara się nazywać emocje za pomocą mimiki i gestów
 • Radzi sobie z porażką
 • Wie, jak sprawić komuś radość
 • Buduje z kloców konstrukcje wg własnego pomysłu
 • Bawi się przy muzyce, rozwiązuje zagadki słuchowe
 • Śpiewa piosenki
 • Poznaje prawa i obowiązki dzieci
 • Opowiada o swoim przyjacielu
 • Rozpoznaje zwierzęta egzotyczne, wie, że może je obserwować w zoo
 • Wie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania i wymagają troski
 • Nazywa pojazdy
 • Wie, że ważny jest odpoczynek dla zdrowia
 • Poznaje zasady bezpieczeństwa podczas letnich upałów
 • Doskonali umiejętność kodowania