Grudzień w grupie Krasnoludków

Grupa
Krasnoludki
Autor
Joanna Rzeczkowska

Czego uczymy się w grudniu w grupie czterolatków?

 

TYDZIEŃ I : Tydzień z Programem Teatralnym

TYDZIEŃ II : Witamy Zimę!

TYDZIEŃ III i IV : Wesołych Świąt!

 

Ważne wydarzenia :

06.12 - Mikołajki w Przedszkolu – ubiór w kolorach czerwieni, czapki      mikołajkowe

07.12 – Wyjście do Teatru Lubuskiego – spektakl „Niebieski Piesek” (śniadanie godz. 8.00)

08.12 – Koncert Filharmonii „Spotkanie z muzyką”        

18.12 - godz.15.30  - Jasełka

21.12 – Teatrzyk w Przedszkolu „Blaszany Bębenek”

21.12 – Uroczysta Wigilia w Przedszkolu – posiłek wigilijny około godz. 11.30            

              - stroje odświętne

 

Umiejętności dziecka :

- przestrzega ustalonych zasad i umów regulujących współżycie w grupie

- bierze udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie

- słucha tekstów literackich

- wypowiada się i dzieli się swoimi przeżyciami, czeka na swoją kolej

- potrafi wymienić charakterystyczne cechy zimy

- formułuje hipotezy, wyciąga wnioski

- rozwija logiczne myślenie, rozwiązuje zagadki

- rozpoznaje i nazywa poprawnie figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt

- porównuje długość: posługuje się pojęciami: długi-dłuższy, krótki-krótszy

- przelicza elementy

- wskazuje prawą i lewą stronę ciała

- powtarza z pamięci wiersze, piosenki w połączeniu z ruchem

- śpiewa kolędy

- przestrzega zasad właściwego zachowania w miejscach publicznych, w teatrze

- zna zwyczaje związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia

- zna tradycje składania życzeń świątecznych, wzmacnia więzi rodzinne

- dokonuje syntezy sylabowej na podstawie obrazka

- wyraża emocje za pomocą ekspresji plastycznej

- wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne

- rozwija zainteresowania życiem ludzi z innych kontynentów

- uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych

- ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową

- doskonali czynności samoobsługowe: ubiera i ściąga ubrania, buty, umieszcza je w wyznaczonym miejscu

- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu