Listopad w grupie Misiów

Grupa
Misie
Autor
Katarzyna Łabęcka

Tematyka miesiąca:

1. W baśniowej krainie

2. Świadomy przedszkolak

3. Pomysły na deszczowe dni

4. Od złości do radości

5. Nasze ulubione książki

 

Ważne wydarzenia:

3.11-Dzień postaci z bajek

8.11- koncert ,,Z muzyką przez morza i oceany"

10.11- występ patriotyczny, strój galowy

13.11- Dzień jeża

21.11- Dzień kredki

22.11- wyjście do MZL, lekcja muzealna ,,Podróż w dawne czasy"

24.11- Dzień misia, ubieramy się na brązowo, przynosimy pluszowego misia

29.11- Bal Andrzejkowy, przebrania czarodziejskie

 

Czego uczymy się w listopadzie w grupie sześciolatków?

Umiejętności dziecka:

Obdarza uwagą inne osoby, w tym dzieci z grupy przedszkolnej 

Panuje nad emocjami (czeka na swoją kolej, akceptuje przegraną), szanuje emocje innych

Objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych

Formułuje i wyraża swoje opinie i sądy, zapewnia innym osobom prawo do wypowiedzi

Słucha z uwagą tekstów literackich i uczestniczy w rozmowie na ich temat

Odróżnia rzeczywistość od fikcji

Usprawnia aparat artykulacyjny i doskonali słuch 

Układa i rozwiązuje zagadki oraz rebusy

Rozpoznaje litery: o, O, a, A, m, M, t, T, e, E, l, L, i, I, d, D, u, U

Rozróżnia głoski w nagłosie, wygłosie oraz w środku wyrazu 

Odczytuje globalnie znane wyrazy w powiązaniu z obrazkami

Używa chwytu pisarskiego, ćwiczy umiejętności grafomotoryczne

Rozpoznaje cyfry: 1, 2, 3, 4

Przelicza elementy, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi

Klasyfikuje przedmioty według wielkości, kształtu, koloru i przeznaczenia

Eksperymentuje, szacuje, dokonuje pomiaru długości oraz masy przedmiotów 

Określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby 

Zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom (tworzenie scenografii)

Odczytuje i tworzy kody; koduje i dekoduje symbole obrazkowe oraz sygnały dźwiękowe

Porusza się przy muzyce i wykazuje poczucie rytmu

Śpiewa piosenki

Wyraża swoje rozumienie świata za pomocą, impresji plastycznych, konstrukcji i modeli

Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych (cień)

Rozpoznaje symbole narodowe, zna polskie legendy, odczuwa przynależność do narodu polskiego

Rozpoznaje modele monet; wie, do czego służą pieniądze

Ma świadomość, że książki należy szanować; wie, na czym polega zawód bibliotekarza

Wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała 

Pamięta o zasadach bezpieczeństwa, w tym również podczas poruszania się po ulicach i środkami komunikacji