Listopad u Krasnoludków

Grupa
Krasnoludki
Autor
Dorota Łuczka

Tydzień 1: Przygotowania do zimy
Tydzień 2: Tydzień z programem „Świadomy przedszkolak”
Tydzień 3: Pomysły na deszczowe dni
Tydzień 4: Tydzień z programem „Od złości do radości”
Tydzień 5: Nasze ulubione książki
Ważne wydarzenia:
10.11. (piątek) – obchody Dnia Niepodległości, udział w akcji „Niepodległa do hymnu” – stroje galowe
22.11. (środa) – Dzień Kredki – strój dowolny
22.11.(środa) godz. 16.00 – Zebranie z rodzicami
24.11. (piątek) – Dzień pluszowego misia – przynosimy maskotkę ulubionego misia – strój w „misiowych” kolorach (szary, brązowy, czarny, biały)
27.11.(poniedziałek) – wyjście do Biblioteki im. Piotrusia Pana
29.11. (środa) – „Andrzejki” – strój czarodziejski

Umiejętności dziecka:
 - Bawi się zgodnie z dziećmi, oczekuje spokojnie na swoją kolej
 - Jest zainteresowane bajkami i legendami, rozpoznaje popularnych bohaterów bajek i legend
- Zna legendy o smoku wawelskim i o Warsie i Sawie
Interesuje się książkami, ogląda ilustracje
- Zna podstawowe pojęcia dotyczące książki: autor, tytuł, ilustracja, okładka
- Zna zawody związane z książkami: bibliotekarz, księgarz, autor, wydawca
- Nazywa polskie symbole narodowe, zna barwy narodowe Polski
- Potrafi wyrazić szacunek podczas słuchania hymnu narodowego
- Rozwiązuje zagadki
- Określa mimiką swój nastrój
- Jest empatyczne, rozpoznaje emocje przedstawione symbolicznie na emotikonach
- Zna nazwy części ciała
- Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
- Posługuje się nożyczkami, pędzlem, lepi z plasteliny
- Rozróżnia figurę geometryczną – kwadrat, posługuje się pojęciem kwadratowy
- Liczy elementy w zakresie 10, wyklaskuje liczebniki
- Ustala za pomocą liczmanów wyniki dodawania i odejmowania w zakresie 6
- Określa położenie elementów, stosując określenia: nad, pod
- Rozumie pojęcia: najmniejszy, średni, największy 
- Układa przedmioty zgodnie z podanym rytmem
- Śpiewa piosenki
- Potrafi poruszać się przy muzyce, zgodnie z rytmem i tempem w muzyce
- Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych
- Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
- Jest sprawne ruchowo
- Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabawy

Piosenka: „Jesienne liczenie” 
https://www.youtube.com/watch?v=c-n3vOLhtao