Maj w grupie Jeżyków

Grupa
Jeżyki
Autor
Patrycja Popławska

Witajcie Jeżyki w kolejnym miesiącu. Najweselsze, najzieleńsze maj ma obyczaje. W cztery strony - świat zielony umajony majem! 

W maju będziemy rozmawiali o:

1. Realizacja programu "Dookoła świata"

2. Nasza Ojczyzna

3. Tutaj mieszkam

4. Nasi rodzice

5. Co słychać na wiosennej łące?

Ważne wydarzenia:

 1. 16.05. – udział w Przeglądzie Teatralnym w Teatrze Lubuskim
 2. 18.05. – udział w Turnieju Sportowym (stadion Sulechowska) – wygodny strój
 3. 19.05. – koncert muzyczny „Suzafon i saksofon w muzycznej galaktyce”
 4. 23.05. – występ z okazji Dnia Mamy i Taty – godz. 15.30
 5. 31.05. – wycieczka z okazji Dnia Dziecka do Karczmy Taberskiej

 

Umiejętności dziecka:

 • Czyta różne teksty
 • Wypowiada się pełnymi zdaniami na dany temat, wyraża swoje opinie i sądy
 • Poznaje nowe wyrazy i potrafi je wykorzystać w prawidłowym kontekście
 • Podejmuje aktywność poznawczą, jest zainteresowane szukaniem informacji na dany temat m.in. w czasopismach, albumach, samodzielnie prowadzi poszukiwania
 • Dzieli wyrazy na sylaby i głoski
 • Rozpoznaje głoski i litery: O, A, M, T, E, L, I, D, U, P, B, Y, W, Ł, Z, K, S, N, C, J , R, G, F, H
 • Jest zainteresowane pisaniem, pisze po śladzie wyrazy w liniaturach
 • Rozpoznaje cyfrę: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 i liczbę dwucyfrową 10
 • Przelicza elementy, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Dodaje i odejmuje, rozróżnia znaki matematyczne
 • Klasyfikuje przedmioty, np. według ich przeznaczenia
 • Rozpoznaje figury geometryczne
 • Stara się samodzielnie szacować i dokonuje pomiaru długości, jest zainteresowane wykorzystaniem przyrządów pomiarowych
 • Rozpoznaje nominały monet jednozłotowych, dwuzłotowych i pięciozłotowych oraz banknoty
 • Śpiewa piosenki, uczestniczy w zabawach muzycznych, tańczy
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych – rysuje, maluje, lepi z plasteliny
 • Rozróżnia emocje i radzi sobie z ich przeżywaniem
 • Okazuje szacunek osobom, z którymi ma kontakt
 • Integruje się z grupą, przestrzega obowiązujących zasad
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Rozpoznaje symbole narodowe: godło, flagę, hymn
 • Uczy się korzystać z mapy, rozpoznaje niektóre znaki na mapie
 • Potrafi wymienić nazwy: swojego kraju, stolicy i kilku miast
 • Zna nazwę swojej miejscowości i regionu
 • Wie, że Warszawa jest stolica Polski, wie, jaki jest herb stolicy
 • Wie, że Polska należy do Unii Europejskiej, zna symbole Unii Europejskiej
 • Interesuje się sztuką ludową
 • Koduje i dekoduje wzory, rysunki
 • Interesuje się zwierzętami żyjącymi na łące, wymienia nazwy owadów
 • Wypowiada się na temat rodziny, czuje z nią więź, nazywa członków rodziny

 

„Piosenka o Polsce” sł. M. Mazan, muz. P. Pękalski, A. Środa-Pękalska

1. To jest Bałtyk, czyli morze, to są Tatry czyli góry,

to jest Śląsk, a to Mazowsze, to Kujawy, to Mazury.

A to wszystko leży gdzie?

A to wszystko leży gdzie?

A to wszystko leży gdzie?

Kto wie?

Kto wie?

 

Ref. Choć na świecie jest wiele pięknych stron

i na pewno kiedyś poznam je,

Polska to jest kraj, w którym jest mój dom,

a do domu zawsze wraca się.

 

2. Tu są plaże z bursztynami. Tu są lasy z poziomkami.

I to miejsce, w które zawsze jeżdżę latem z rodzicami.

A to wszystko leży gdzie?

A to wszystko leży gdzie?

A to wszystko leży gdzie?

Kto wie?

Kto wie?

 

Dyżur nauczycielki mgr Patrycji Popławskiej

16.05. - godzina 14.00 - 15.00

29.05. - godzina 11.30 - 12.30