Marzec u Misiów

Grupa
Misie
Autor
Katarzyna Łabęcka

Tematyka miesiąca:

Tydzień 1: Przedwiośnie

Tydzień 2: Wiosenne porządki

Tydzień 3: Witaminki

Tydzień 4: W teatrze

Ważne wydarzenia w grupie:

 14.03- Dzień Motyli

20.03- Dzień Recyklingu, sztuka ze śmieci czyli Mali Artyści nadają drugie życie odpadom, przynosimy 15 kolorowych zakrętek od butelek

21.03- Dzień Wiosny, obowiązują kolorowe stroje, odlotowe  fryzury, obowiązkowo skarpetki nie do pary 

24.03- koncert z cyklu „W Krainie Pani Muzyki” – „Muzyczna ciuchcia, czyli jak muzyka opowiada?”

Umiejętności dziecka:

 • Jest zainteresowane czytaniem, podejmuje próby czytania
 • Wie, że litery budują wyrazy, z których powstają zdania, będące źródłem informacji
 • Słucha w skupieniu różnych tekstów i wypowiada się na ich temat
 • Udziela dłuższych odpowiedzi na pytania, buduje coraz dłuższe zdania
 • Poznaje nowe wyrazy i wykorzystuje ich w prawidłowym użyciu w wypowiedziach
 • Podejmuje aktywność poznawczą, jest zainteresowane szukaniem informacji na dany temat
 • Dzieli wyrazy na sylaby i głoski
 • Rozpoznaje głoski i litery: O, A, M, T, E, L, I, D, U, P, B, Y, W, Ł, Z, K, S, N, C, J , R, G, F
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
 • Jest zainteresowane pisaniem, prawidłowo posługuje się kredkami, ołówkiem
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Doskonali słuch, mówi wyraźnie
 • Rozpoznaje cyfrę: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
 • Przelicza elementy, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Klasyfikuje przedmioty wg wielkości, kształtu, koloru i przeznaczenia
 • Rozpoznaje figury geometryczne
 • Słucha piosenek i uczy się ich na pamięć
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych – rysuje, maluje
 • Wykonuje kukiełki
 • Rozróżnia emocje i radzi sobie z ich przeżywaniem
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Inicjuje zabawy konstrukcyjne
 • Doskonali sztukę autoprezentacji – przezwycięża nieśmiałość, wypowiada się na forum grupy
 • Swobodnie wypowiada się na temat Świąt Wielkanocnych
 • Jest zainteresowane ćwiczeniami z kodowania
 • Prawidłowo posługuje się sztućcami