Marzec u Krasnoludków

Grupa
Krasnoludki
Autor
Dorota Łuczka

Tematy, o których mówimy:

Tydzień 1: Przedwiośnie

Tydzień 2: Poznajemy zawody

Tydzień 3: Tydzień z programem „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Tydzień 4: Wiosenne porządki

Tydzień 5: W teatrze

Ważne wydarzenia u Krasnoludków:

Umiejętności dziecka:

 • Słucha z uwagą różnych tekstów
 • Wykazuje zainteresowanie książkami
 • Udziela odpowiedzi na pytania
 • Opowiada historyjki obrazkowe
 • Uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Podczas zabaw przestrzega zasad współdziałania w grupie
 • Wie, kiedy może zwracać się o pomoc
 • Używa zwrotów grzecznościowych
 • Doskonali sprawność manualną – rysuje, maluje, próbuje wycinać nożyczkami
 • Przelicza elementy w dostępnym dla siebie zakresie
 • Nazywa figury geometryczne
 • Klasyfikuje przedmioty wg jakiejś cechy
 • Stara się nazywać emocje
 • Buduje z klocków, układa z klocków mozaiki
 • Nazywa pierwsze wiosenne kwiaty
 • Nazywa części rośliny
 • Uczestniczy we wspólnym sadzeniu/sianiu roślin
 • Bawi się przy muzyce
 • Śpiewa piosenki
 • Poznaje wybrane zawody
 • Wie, jak zachować się w teatrze