styczeń u Pszczółek

Grupa
Pszczółki
Autor
mgr Magdalena Kołodziejczak

Czego uczymy się w styczniu w grupie czterolatków?

 

Tydzień 1: Nowy Rok

Tydzień 2: Tydzień z programem „Czyste powietrze wokół nas”

Tydzień 3: Święto babci i dziadka

Tydzień 4: Zimowa olimpiada

 

Ważne daty:

20 stycznia – koncert w ramach spotkań „W krainie Pani Muzyki”

25 stycznia 15.30 Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka

 

Umiejętności dziecka:

 • Podejmuje aktywność zabawową
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych – jest coraz bardziej sprawne fizycznie
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabawy
 • Doskonali mowę i myślenie
 • Ćwiczy pamięć, recytuje wiersz
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Wie, jak rozplanować elementy na kartce
 • Prawidłowo posługuje się kredkami, ołówkiem
 • Wie, kiedy rozpoczyna się nowy rok
 • Posługuje się nazwami pór dnia: rano, południe, wieczór
 • Posługuje się nazwami pór roku, dni tygodnia
 • Dostrzega rytmy, kontynuuje je
 • Wymienia członków swojej rodziny
 • Opisuje swoich dziadków
 • Rozwija w sobie szacunek do osób starszych – wzmacnia odczuwanie więzi rodzinnych
 • Słucha piosenek i uczy się ich na pamięć
 • Gra na instrumentach perkusyjnych
 • Tańczy przy muzyce
 • Reaguje na sygnał dźwiękowy
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych
 • Wykonuje upominki dla bliskich osób
 • Okazuje szacunek osobom starszym