Listopad w grupie Misiów

Grupa
Misie
Autor
Katarzyna Łabęcka

Listopad w grupie pięciolatków:

 

Tematyka miesiąca:

1. W baśniowej krainie

2. Tydzień z programem Świadomy przedszkolak

3. Pomysły na deszczowe dni

4. Nasze ulubione książki

 

Ważne daty:

10 listopada – Obchody Dnia Niepodległości, udział w akcji Niepodległa do hymnu – stroje galowe

18 listopada- Dzień Myszki Miki

22 listopada – Dzień Kredki

25 listopada - Dzień Pluszowego Misia – przynosimy do przedszkola ulubionego pluszaka  i książkę, której bohaterem jest miś, w miarę możliwości ubieramy się na brązowo

30 listopada – Andrzejki  – strój czarodziejski

Umiejętności dziecka:
Potrafi koncentrować się na wykonywanym zadaniu, uważnie słucha poleceń
Jest zainteresowane bajkami i legendami, rozpoznaje bohaterów bajek i legend
Podejmuje aktywność poznawczą – z zainteresowaniem ogląda książki
Wzbogaca swoje słownictwo, wykorzystuje w mowie poznane słownictwo
Nazywa polskie symbole narodowe
Potrafi wyrazić szacunek podczas słuchania hymnu narodowego
Wie, jak wygląda mapa Polski
Wie, co to jest biblioteka i księgarnia
Dzieli wyrazy na głoski i sylaby, wysłuchuje podane głoski w wyrazach
Rozpoznaje głoski i litery: O, A, M, T, E, L, I, D, U
Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną, rysując wzory litero- i cyfropodobne
Jest zainteresowane pisaniem, prawidłowo posługuje się kredkami, ołówkiem 
Rozróżnia podstawowe figury geometryczne
Rozpoznaje cyfry: 1, 2, 3, 4
Przelicza elementy 
Określa wielkość i położenie elementów
Rozróżnia stronę prawą i lewą
Klasyfikuje przedmioty wg wskazanych cech
Układa przedmioty zgodnie z podanym rytmem
Rozróżnia figury geometryczne
Wykonuje prace konstrukcje 
Uczy się śpiewać piosenki
Potrafi poruszać się przy muzyce, zgodnie z rytmem i tempem w muzyce
Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych
Rozróżnia emocje i radzi sobie z ich przeżywaniem
Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
Wykonuje ćwiczenia związane z kodowaniem