Listopad u Krasnoludków

Grupa
Krasnoludki
Autor
Dorota Łuczka

Tematy, o których mówimy:
Tydzień I: Przygotowania do zimy
Tydzień II: Tydzień z programem „Świadomy Przedszkolak”
Tydzień III: Pomysły na deszczowe dni
Tydzień IV: Nasze ulubione książki

Ważne wydarzenia u Krasnoludków:

 • 10.11. (czwartek) – obchody Dnia Niepodległości, udział w akcji „Niepodległa do hymnu” – stroje galowe
 • 22.11. (wtorek) – Dzień Kredki – strój dowolny
 • 25.11. (piątek) – Dzień pluszowego misia – przynosimy maskotkę ulubionego misia – strój w „misiowych” kolorach (szary, brązowy, czarny, biały)
 • 30.11. (środa) – „Andrzejki” – strój czarodziejski

Umiejętności dziecka:

 • Bawi się zgodnie z dziećmi, oczekuje spokojnie na swoją kolej
 • Zna legendy o smoku wawelskim i o Warsie i Sawie
 • Interesuje się książkami, ogląda ilustracje
 • Zna zawody związane z książkami: bibliotekarz, księgarz, autor, wydawca
 • Nazywa polskie symbole narodowe, zna barwy narodowe Polski
 • Potrafi wyrazić szacunek podczas słuchania hymnu narodowego
 • Rozwiązuje zagadki
 • Określa mimiką swój nastrój
 • Jest empatyczne, rozpoznaje emocje przedstawione symbolicznie na emotikonach
 • Zna nazwy części ciała
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Posługuje się kredkami, pędzlem, lepi z plasteliny
 • Rozróżnia figurę geometryczną – kwadrat, posługuje się pojęciem kwadratowy
 • Liczy elementy w dostępnym dla siebie zakresie, wyklaskuje liczebniki
 • Określa położenie elementów, stosując określenia: nad, pod
 • Rozumie pojęcia: najmniejszy, średni, największy
 • Układa przedmioty zgodnie z podanym rytmem
 • Wykonuje prace konstrukcje z klocków
 • Śpiewa piosenki
 • Potrafi poruszać się przy muzyce, zgodnie z rytmem i tempem w muzyce
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Jest sprawne ruchowo
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabawy