Październik u Krasnoludków

Grupa
Krasnoludki
Autor
Dorota Łuczka

Tematy, o których mówimy:
Tydzień I: Kolorowy park
Tydzień II: Nasze zwierzaki
Tydzień III: Śmiech to zdrowie – realizacja programu „W zdrowym ciele – zdrowy duch”
Tydzień IV: Jesienny las

Ważne wydarzenia u Krasnoludków:

 • 14.10. (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej – strój odświętny
 • 19.10. (środa) godz. 15.30 – Pasowanie na Przedszkolaka – strój odświętny

Umiejętności dziecka:

 • Bawi się zgodnie z dziećmi w grupie przedszkolnej
 • Stosuje formy grzecznościowe
 • Współdziała w zabawie, koncentruje się na zabawie
 • Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa
 • Słucha czytanych tekstów i wypowiada się na ich temat
 • Udziela odpowiedzi na pytania
 • Uczy się na pamięć wiersza, recytuje krótkie teksty
 • Obserwuje przyrodę
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta (m.in. wiewiórkę, lisa, jeża, ślimaka, ptaki)
 • Prawidłowo posługuje się narzędziem piszącym
 • Rozróżnia spośród figur geometrycznych trójkąt
 • Stosuje określenia: mały, duży
 • Klasyfikuje przedmioty wg jakiejś cechy
 • Układa przedmioty zgodnie z rytmem
 • Wykonuje prace konstrukcje, samodzielnie buduje z klocków
 • Śpiewa piosenki, wykazuje poczucie rytmu, porusza się w rytm muzyki
 • Gra na instrumentach perkusyjnych
 • Reguluje długość i siłę fazy wdechu i wydechu
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych i plastyczno-technicznych
 • Stara się radzić sobie z emocjami
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Rozróżnia i nazywa popularne zwierzęta hodowane w domach, zna ich zwyczaje i potrzeby
 • Jest zainteresowanie książkami o zwierzętach