Październik u Pszczółek

Grupa
Pszczółki
Autor
mgr Magdalena Kołodziejczak

Czego uczymy się w październiku w grupie czterolatków?

 

Tematyka tygodnia:

1. Bezpiecznie na drodze

2. Nasze zwierzaki

3. Tydzień z programem „W zdrowym ciele zdrowy duch”

4. Przygotowania do zimy

 

Ważne daty:

7 października – Dzień Uśmiechu – stroje pszczółkowe

14 października – Dzień Edukacji Narodowej – stroje galowe

21 października – Dzień Bez Skarpetek

13 - 20 października - Udział w akcji Code Week

 

Umiejętności dziecka:

 • Bawi się zgodnie z dziećmi w grupie przedszkolnej
 • Stosuje formy  grzecznościowe
 • Współdziała w zabawie, koncentruje się na zabawie
 • Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa
 • Słucha czytanych tekstów i wypowiada się na ich temat
 • Udziela odpowiedzi na  pytania
 • Uczy się na pamięć wiersza, recytuje krótkie teksty
 • Dzieli wyrazy na sylaby, podejmuje próby składania sylab w wyrazy
 • Prawidłowo posługuje się ołówkiem, doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Rozróżnia spośród figur geometrycznych trójkąt, posługuje się pojęciami: trójkąt, trójkątny
 • Stosuje określenia: wysoki, wyższy, niski, niższy, para
 • Klasyfikuje przedmioty wg jakiejś cechy
 • Układa przedmioty zgodnie z rytmem
 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Wykonuje prace konstrukcje, samodzielnie buduje z klocków
 • Śpiewa piosenki, wykazuje poczucie rytmu, porusza się w rytm muzyki
 • Gra na instrumentach perkusyjnych
 • Potrafi posługiwać się nożyczkami, pędzlem
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych i plastyczno-technicznych
 • Stara się radzić sobie z emocjami
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Rozróżnia i nazywa popularne zwierzęta hodowane w domach, zna ich zwyczaje i potrzeby
 • Rozpoznaje zwierzęta żyjące w lesie, wie, że przygotowują się do nadejścia zimy
 • Jest zainteresowanie książkami o zwierzętach
 • Poznaje zawód policjanta
 • Zna numer alarmowy: 112
 • Wie, do czego służą w samochodzie pasy bezpieczeństwa i jak zachować się w samochodzie
 • Wie, co to jest sygnalizator świetlny i zebra, potrafi ich nazwy używać prawidłowo