Październik u Jeżyków

Grupa
Jeżyki
Autor
Agnieszka Springer

Czego uczymy się w październiku w grupie sześciolatków?

 1. Bezpiecznie na drodze
 2. Nasze zwierzaki 
 3. Śmiech to zdrowie - przeganiamy wirusy – realizacja programu „W zdrowym ciele - zdrowy duch”
 4. Jesienny las

Ważne wydarzenia w życiu grupy:

 • 14.10 (piątek) Dzień Edukacji Narodowej – ubieramy się w galowe stroje
 • 28.10 (piątek) Dzień Dyni – ubieramy się na pomarańczowo (mile widziany strój dyni)

Umiejętności dziecka:

 • Współtworzy i respektuje zasady zabawy w grupie, współdziała z innymi dziećmi
 • Rozróżnia emocje przyjemne i nieprzyjemne
 • Słucha uważnie tekstów literackich i wypowiada się chętnie na ich temat
 • Udziela odpowiedzi na pytania
 • Podejmuje próby definiowania zjawisk i rzeczy
 • Rozwiązuje zagadki
 • Recytuje wiersze
 • Układa obrazki z części
 • Dzieli proste wyrazy na sylaby, wyróżnia głoski w wyrazach
 • Rozpoznaje litery: o, O, a, A, m, M, t, T, e, E
 • Używa chwytu pisarskiego podczas kreślenia i rysowania
 • Rozpoznaje cyfry: 1, 2, 3
 • Szacuje liczebność zbiorów, a także przelicza elementy, posługując się liczebnikami
 • Klasyfikuje przedmioty według określonej cechy
 • Rozróżnia figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt
 • Zagospodarowuje przestrzeń, określa kierunki, rozróżnia lewą i prawą stronę
 • Układa przedmioty zgodnie z podanym rytmem, wykonuje ćwiczenia związane z kodowaniem
 • Doskonali pamięć wzrokową i spostrzegawczość
 • Bawi się przy muzyce
 • Wyraża dźwięki ruchem, reaguje na sygnały
 • Słucha piosenek i uczy się ich na pamięć
 • Gra na instrumentach
 • Eksperymentuje z różnymi materiałami plastycznymi
 • Inicjuje zabawy konstrukcyjne, wykorzystując materiał naturalny
 • Doskonali sprawność manualną, odrysowuje i wycina kształty
 • Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą – obserwuje, bada węchem i dotykiem
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt, wyraża wrażliwość na los zwierząt
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi czasu oraz zjawisk przyrodniczych (echo, odbicie)
 • Czyta i rozumie elementy mapy
 • Wie, czym zajmują się osoby wykonujące zawód policjanta, lekarza, strażaka, weterynarza, leśniczego
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje różne formy ruchu

Piosenka, jakiej się uczymy: „Zwierzak i ja”

1.  Czy ja mogę mieć zwierzaka?

Ptaka, jeża lub robaka?

Bardzo chcę, więc czy rodzice

mi pozwolą mieć dżdżownicę?

Ref.  Ze zwierzakiem,

ze zwierzakiem

życie jest nie byle jakie!

On ma mnie,

a ja go mam!

I już nikt nie będzie sam

2.  Będę zawsze dbać o niego,

tak na co dzień, nie od święta.

Taki zwierzak to jest kumpel,

a o kumplu się pamięta!

 

Dyżury nauczycielek:

mgr Patrycja Popławska – 04.10 godz. 11:30

                                          18.10 godz. 15:30

mgr Agnieszka Springer – 11.10 godz. 15:30

                                          25.10 godz. 11:30