Czerwiec u Jagódek

Grupa
Jagódki
Autor
Dorota Łuczka

„Czerwiec temu się zieleni, kto do pracy się nie leni”.

Czego uczymy się w czerwcu w grupie sześciolatków:

I tydzień: Dzień Dziecka
II tydzień: Świat owadów
III tydzień: Uroki lata
IV tydzień: Wakacje tuż-tuż

Ważne wydarzenia u Jagódek:

 • 01.06. (środa) – Dzień Dziecka w przedszkolu (zabawy, tańce i inne atrakcje)
 • 03.06.(piątek) – wycieczka do Parku Krasnala w Nowej Soli
 • 22.06. (środa) – uroczystość Pożegnania Starszaków

Umiejętności dziecka:

 • Wypowiada się na różne tematy, między innymi na temat wysłuchanych wierszy czy opowiadań
 • Jest świadome swoich praw i obowiązków, wie, jakie są prawa dziecka
 • Uczestniczy w zabawach rozwijających współpracę
 • Pisze po śladzie wyrazy
 • Jest zainteresowane czytaniem, układa wyrazy z liter, układa zdania z podanymi wyrazami
 • Rozróżnia samogłoski i spółgłoski w wyrazach
 • Śpiewa piosenki
 • Przelicza elementy, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Dodaje i odejmuje liczby
 • Rozwiązuje i układa matematyczne zadania z treścią
 • Układa zapisy matematyczne ze znaków matematycznych i cyfr
 • Wie, jakie zwierzęta żyją na łące
 • Potrafi powiedzieć, co to jest burza i jak należy się podczas niej zachowywać
 • Jest zainteresowane działaniem badawczym, określa co jest ciężkie, a co lekkie
 • Uczestniczy w zabawach rytmicznych przy muzyce, śpiewa piosenki
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną, wykonując różnego rodzaju ćwiczenia
 • Potrafi powiedzieć, jaką porą roku jest lato
 • Opowiada, kiedy wakacje są bezpieczne
 • Wie, gdzie można spędzać wakacje
 • Stara się korzystać z mapy i globusa
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych