Styczeń u Pszczółek

Grupa
Pszczółki
Autor
Aneta Herkt

Styczeń to pierwszy miesiąc w roku - jego nazwa pochodzi od słowa "stykać", pierwszego dnia tego miesiąca stary rok styka się z nowym rokiem. Przed Pszczółkami, już o rok starszymi, nowe zadania i nowe wyzwania. Nie zabraknie też wesołych zabaw i tych z kolegami,  i tych tanecznych - w końcu mamy karnawał! 

Czego uczymy się w styczniu w grupie trzylatków?

Tydzień I: W krainie bajek

Tydzień II: Bal karnawałowy

Tydzień III: Dzień Babci i Dzień Dziadka

Tydzień IV : Kto tu mieszka?

 Przewidywane umiejętności dziecka:

 • Zna treść popularnych bajek
 • Wymienia nazwy bohaterów popularnych bajek
 • Dzieli się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu
 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Próbuje wymyślać zakończenie bajki
 • Uczestniczy w zabawach parateatralnych
 • Segreguje przedmioty zgodnie z podanym kryterium
 • Uzupełnia obrazek, dopasowując brakujące elementy
 • Ilustruje ruchem treść piosenki
 • Uczestniczy w zabawach rytmicznych
 • Określa położenie przedmiotów w przestrzeni: na, nad, pod
 • Stosuje określenia wielkości: mały – duży, niski – wysoki
 • Dostrzega powtarzające się układy rytmiczne i je kontynuuje
 • Przelicza elementy zbiorów
 • Posługuje się liczebnikami głównymi
 • Porównuje liczebność elementów w zbiorach
 • Wie, co to jest karnawał
 • Rozwija aparat mowy, wykonując ćwiczenia artykulacyjne
 • Wypowiada się na temat swojej rodziny
 • Używa określeń oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek
 • Wykonuje różne prace plastyczno-techniczne
 • Rozpoznaje i nazywa „domy” niektórych zwierząt
 • Wymienia nazwy zwierząt, które żyją w lesie
 • Rozpoznaje niektóre ptaki z najbliższego otoczenia
 • Czerpie radość ze wspólnej zabawy
 • Odczuwa radość z przygotowywania upominku dla innych – laurek dla babci i dziadka

Kalendarz wydarzeń:

12.01 - Bal Karnawałowy - obowiązują stroje balowe

18.01- Dzień Bałwanka (w miarę możliwości ubieramy się na biało np. biały t-shirt)

21.01 - Dzień Babci

22.01 - Dzień Dziadka

Z okazji święta  kochanych Babć i Dziadków Pszczółki przygotują występ, który zostanie nagrany i udostępniony na stronie internetowej. O terminie nagrania zostaną Państwo powiadomieni w informacji mailowej.