Edukacji globalnej "Dookoła świata"

Program edukacji globalnej „Dookoła świata” ma na celu pokazanie dzieciom różnych strony świata od Europy aż po Australię. Zaprezentowanie im wszystkich najważniejszych informacji dotyczących 7 kontynentów z uwzględnieniem podobieństw i różnic zarówno topograficznych jak i kulturowych. Nadrzędnym jednak celem programu jest nauczenie dzieci szacunku, równości i tolerancji względem drugiego człowieka. Rozbudzanie ciekawości wobec innych kultur kształtuje postawę międzykulturowości – poznawcze i emocjonalne otwarcie na inność, uznające równowartość oraz bogactwo płynące z przenikania się różnorodnych tradycji, doświadczeń, zwyczajów, obrzędów, baśni, sztuki, kuchni, ubioru. Nasze dzieci będą żyć w społeczeństwie wielokulturowym, będą obywatelami świata – przygotujmy je do tego.

 

Koordynacją programu zajmuje się w naszym przedszkolu mgr Agnieszka Springer