Pszczółki poznają nową umiejętność

Grupa
Pszczółki
Autor
mgr Magdalena Kolodziejczak

Dziś Pszczółki podczas obiadu poznały zasady posługiwania się nożem i widelcem. To ważna umiejętność która pomaga nie tylko podczas spożywania posiłków. Wykonując jednocześnie czynności oburącz uczymy się koordynacji ruchowej i uruchamiamy obydwie półkule mózgowe. Prosimy aby w domu kontynuować usprawnianie tej umiejętności. Podjęte ustalenia dotyczą :

1. Nóż i widelec trzymamy w obydwu rękach przez cały czas trwania posilku (nawet gdy skończymy kroić nóż pomaga podczas nakładania na widelec) 

2. Sposób ułożenia sztućców po skończonym posiłku może coś oznaczać. (= było pyszne, x nie smakowało mi, II dziękuję za posilek)