Pierwszy wpis do kółka matematycznego

Rok szkolny
2018-2019
Kółko
Matematyczne

"TYLE JEST W KAŻDYM POZNANIU NAUKI, ILE JEST W NIM MATEMATYKI"

Immanuel Kant

Zabawy matematyczne są bardzo ważne w edukacji przedszkolnej. Dają możliwość eksploracji, działania, wyzwalają chęć poszukiwania. Rozwijanie tych zdolności dzieci należy obecnie do ważnych zadań przedszkola. Ze społecznego punktu widzenia problem rozwijania zdolności logicznego myślenia już od najmłodszych lat jest bardzo ważny, gdyż daje gwarancję lepszych rezultatów w przyszłości. To co zostało utrwalone w młodym wieku jest trwałe. Zdolności dzieci powinny być rozwijane na drodze ich samodzielnych poszukiwań organizowanych przez nauczyciela i ukierunkowanych merytorycznie zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Te właśnie kierunki podejmuje działalność kółka matematycznego „Siódemka” prowadzonego przez mgr Anetę Herkt.