Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

KOMUNIKAT - UWAGA  RODZICE!!!
24 kwietnia o godzinie 12:00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
Wyniki kwalifikacji można sprawdzić w systemie Nabór lub na listach wywieszonych w przedszkolach/ szkołach z oddziałami przedszkolnymi.
Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte! Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenia woli przyjęcia do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie od 24 kwietnia 2022 r. od godz. 12:00 do 26 kwietnia 2023 r. 
Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby:
- elektronicznie logując się do systemu Nabór www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole   i postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w załącznikach;http://www.zielona-gora.pl/PL/1361/8553/Nabor_do_przedszkoli_i_oddzialo…
- osobiście składając potwierdzenie woli przyjęcia w przedszkolu 

Rodzicom dzieci w wieku 3 – 6 lat, które zamieszkują w Zielonej Górze i nie zakwalifikowały się do żadnego ze wskazanych we wniosku przedszkoli Prezydent Miasta Zielona Góra pisemnie wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które będzie mogło przyjąć ich dziecko.