Pierwszy wpis do kółka muzycznego

Kółko
Muzyczne

,,MUZYKA TO NAJLEPSZY JĘZYK DO PORUSZANIA SERC LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE’’

Jimmy Page

Muzyka od zawsze towarzyszyła człowiekowi w życiu codziennym. Pitagoras uważał, że zapewnia ona człowiekowi harmonię wewnętrzną , ponieważ jest odbiciem porządku świata. Edukacja muzyczna w przedszkolu ma szczególne znaczenie. Muzyka bowiem w sposób szczególny rozwija percepcję słuchową, aktywną postawę twórczą, sferę emocjonalną i wrażliwość estetyczną. Oddziałuje również pozytywnie na rozwój społeczny dzieci. Wszelkie zabawy muzyczno - ruchowe, wspólne śpiewanie, czy słuchanie muzyki prowadzi do integracji grupy. Kółko muzyczne prowadzone jest w grupach starszych przez panią Patrycję Chmielewską.