Składanie wniosków do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć tylko w przedszkolu pierwszej preferencji w terminie od 13 do 31 marca 2023 r.

1. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć na dwa sposoby:

a. elektronicznie wysyłając go za pomocą systemu Nabór

www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole

Instrukcja jak przesłać wniosek wraz z załącznikami znajdzie się w osobnym pliku „Instrukcja przesyłania dokumentów”. Wnioski przesłane mailem na adres przedszkola nie będą rozpatrywane. Elektronicznie można złożyć jedynie wniosek wypełniony wcześniej w systemie Nabór. Nie ma możliwości przesłania elektronicznie wniosku wypełnionego ręcznie.

2. osobiście

Należy złożyć wniosek w przedszkolu. Wniosek i załączniki powinny być ze sobą spięte lub umieszczone w koszulce, tak by stanowiły całość.

 Wnioski wypełnione tylko w systemie Nabór, a nie przesłane/złożone w przedszkolu pierwszej preferencji nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Informator dla rodziców został zamieszczony na stronie internetowej przedszkola (na dole strony) Ważne - Nabór. Tam też będą do pobrania wnioski wraz z załącznikami. Niezbędne dokumenty można będzie pobrać także ze strony internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra.