Nabór - listy zakwalifikowanych

Zgodnie z harmonogramem naboru 22 kwietnia 2022 roku zostaną opublikowane w siedzibie placówki listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji do Miejskiego Przedszkola nr 7 na rok szkolny 2022/2023.  Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola. Konieczne jest złożenie tzw. woli przyjęcia do placówki w terminie od 22.04. od godziny 12.00 do 27.04. 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby:

- elektronicznie logując się do systemu Nabór www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole   i postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w załącznikach;

- osobiście składając potwierdzenie woli przyjęcia w przedszkolu/szkole. - druk do pobrania w zakładce Ważne - Nabór na dole strony.

Rodzicom dzieci, które nie zakwalifikowały się do żadnego ze wskazanych we wniosku  przedszkoli Prezydent Miasta Zielona Góra pisemnie wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które będzie mogło przyjąć ich dziecko.