Ważna informacja dla rodziców

Drodzy Rodzice, zgodnie z ustaleniami z Urzędem Miasta Zielona Góra, w oparciu o wytyczne MEN informuję, że od dnia 6.05.2020 przedszkola w Zielonej Górze podejmą się opieki nad dziećmi. Jednakże zmienią się zasady funkcjonowania placówki:

  • godziny pracy przedszkola to 7.00-16.00 (maksymalnie)
  • w jednej grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci (nie ma możliwości łączenia grup)
  • dzieci przyprowadzamy najpóźniej do godziny 8.00, a potem drzwi placówki będą zamknięte
  • dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być bezwzględnie zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych (katar, kaszel, temperatura), w innym przypadku niestety nie będą przyjęte
  • deklaracje rodziców tylko i wyłącznie telefoniczne będziemy przyjmować dnia 4.05.2020 w godzinach 9.00-13.00. Po tych godzinach zamykamy listę kandydatów.

Przyjmować będziemy tylko dzieci rodziców pracujących, dla których niezbędna jest opieka. Jeśli liczba przekroczy 12 dzieci w danej grupie, więcej dzieci nie przyjmiemy. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia mailowe.

Sposób przyprowadzania i odprowadzania dzieci określę w formie procedury po uzgodnieniu szczegółów z Urzędem Miasta Zielona Góra.. Bardzo proszę o rozsądek i rozwagę. Jeżeli macie możliwość pełnienia samodzielnej opieki nad dzieckiem w domu, to wykorzystajcie tę możliwość. Z życzeniami zdrowia. Dyrektor