Ważne informacje dla Rodziców

Szanowni Państwo, udostępniamy Państwu procedury MEN oraz GIS, na podstawie których zostały utworzone procedury funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 7. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi tak, aby mieli Państwo orientację, jakie warunki musimy spełnić, aby rozpocząć działalność na dzień dzisiejszy.

I tak: w naszej placówce w salach może przebywać I - 12 dzieci, II - 8 dzieci, III - 8 dzieci (z zachowaniem warunku 4 m2 na jedno dziecko, ilość grup będzie uzależniona od ilości pracowników gotowych do podjęcia pracy).

Na dzień dzisiejszy zapisy na najbliższe dni zostały zakończone. O zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco. Bardzo prosimy o bieżący monitoring naszej strony internetowej, gdyż jest to najlepszy sposób przekazywania Państwu informacji. Jednocześnie informuję, że w najbliższych dniach na Państwa maile zostaną przekazane informacje o opłatach za poprzednie miesiące.

W związku z tym, że nauczycielki wracają do pracy stacjonarnej, od dnia 6.05.2020 nie będzie prowadzona praca zdalna. Z życzeniami zdrowia Dyrektor.