Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Od dnia 18.05.2020 r. rozpoczyna się rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zielona Góra. Dokumenty można składać w wersji papierowej - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z koniecznymi załącznikami i klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji (dostępna na stronie przedszkola) -  do skrzynki podawczej umieszczonej w siedzibie naszego przedszkola przy ul. Moniuszki 33 w godzinach 9.00 -15.00, a także w wersji elektronicznej w systemie Nabór PCSS Zielona Góra https://nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole/.  Nie przyjmujemy dokumentów przesyłanych drogą mailową. Dokumenty do pobrania oraz harmonogram wraz z informatorem i instrukcją przesyłania dokumentów znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Ważne - Nabór oraz na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra. Dyrektor