Nabór do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpoczyna się w DNIACH:
od 15 MARCA 2021 r. do 31 MARCA 2021 r. Wzorem lat ubiegłych, rekrutacja prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego. W specjalnym serwisie internetowym Nabór 2021 na stronie

http://www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole

Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby:

1.elektronicznie na stronie internetowej

www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole
System wygeneruje dla Państwa nazwę użytkownika oraz hasło dostępu, dzięki któremu będziecie mogli Państwo przesłać dokumenty w formie elektronicznej, sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz potwierdzić wolę przyjęcia dziecka.

2. w formie papierowej

Formularze dostępne na stronie internetowej przedszkola w zakładce Ważne - nabór i do pobrania na stronie internetowej Miasta Zielona Góra www.zielona-gora.pl. Wypełniony wniosek podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka. Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych tzw. RODO prosimy pobierać ze strony internetowej przedszkola, ponieważ jest ona dedykowana konkretnie naszej placówce.
 

Ważne!!!! SKŁADANIE WNIOSKÓW!!

Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć tylko w przedszkolu pierwszej preferencji w terminie od 15 do 31 marca 2021r.

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć na dwa sposoby

1. elektronicznie wysyłając go za pomocą systemu Nabór

www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole

Instrukcja jak przesłać wniosek wraz z załącznikami znajdzie się w osobnym pliku „Instrukcja przesyłania dokumentów”. Wnioski przesłane mailem na adres przedszkola nie będą rozpatrywane. Elektronicznie można złożyć jedynie wniosek wypełniony wcześniej w systemie Nabór. Nie ma możliwości przesłania elektronicznie wniosku wypełnionego ręcznie.

2. osobiście

Należy złożyć wniosek w przedszkolu poprzez umieszczanie go w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu – punkcie podawczym na parterze. Składając wniosek wraz ze wszystkimi koniecznymi załącznikami osobiście, należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Zachować wymaganą odległość między innymi osobami –rodzicami, personelem przedszkola. Wchodzić do budynków pojedynczo. Przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa, dezynfekować ręce. 
Wniosek i załączniki powinny być ze sobą spięte lub umieszczone w koszulce, tak by stanowiły całość.

Ze względu na istniejący stan pandemii zachęcamy Państwa do elektronicznego składania wniosków wraz z załącznikami "bez wychodzenia z domu"